Nové knihy – Etika a komunikace v medicíně

Etika a komunikace v medicíně

R. Ptáček, P. Bartůněk a kol.

Publikace představuje poměrně komplexní pohled na etiku a komunikaci v medicíně, která zahrnuje řadu obecných, ale i dílčích a speciálních témat, přičemž zasahuje do hlubších teoretických i praktických souvislostí. Svojí povahou ovšem nepředstavuje učebnici, ale spíše monografii, která reflektuje naléhavost předmětných témat v historických a teoretických souvislostech, ale současně, a to dílem větším, v kontextu současné doby a potřeby výkonu medicínských lékařských i zdravotnických profesí. Sepsání jednotlivých kapitol se ujali přední odborníci a vysokoškolští učitelé z jednotlivých lékařských fakult a pracovišť – jak teoretici, tak pracovníci z klinické praxe. Kniha se tak stává naprosto unikátním „kultovním“ moderním mezioborovým dílem v dané oblasti.

Etika a komunikace v medicíně

Nakladatelství: Grada Publishing, rozsah: 528 stran, cena: 695 Kč, ISBN 978-80-247-3976-2

1)
roky) x AST (U/l
2)
PLT (109/l
Ohodnoťte tento článek!