Evropský den melanomu

10. května 2010 proběhl již 10. ročník preventivní kampaně Ev ropský den melanomu.

Evropský den melanomu

Maligní melanom je jedním z nejčastějších zhoubných nádorů, jehož incidence se stále zvyšuje zejména u mladých lidí, nejvyšší nárůst je pozorován u žen ve věku 10-29 let. Nicméně je nejsnáze detekovatelným nádorem. Melanomem onemocní ročně 1500 lidí, 300 z nich na tuto nemoc umírá. Kožní melanom je nejagresivnější forma rakoviny. Včasná diagnostika znamená lepší prognózu. Pokud ale přijde pacient pozdě, je 95% pravděpodobnost neúspěšné léčby.

Evropský den melanomu pravidelně upozorňuje širokou českou i evropskou veřejnost na rizika rakoviny kůže i na způsoby, jak těmto rizikům předcházet. Téměř 200 lékařů po celé ČR nabídlo v rámci Evropského dne melanomu zájemcům vyšetření kožních útvarů zdarma a zároveň poskytovali rady, jak se chránit před nežádoucími vlivy slunečního záření. Myšlenka věnovat jeden den v roce prevenci vzniku melanomu se zrodila v Belgii, kde již v roce 1999 byla tato akce uspořádána pod vedením dr. Thomase Maselise. Loni se zapojilo již 26 evropských zemí a letos jich bylo dokonce 31, nově např. Irsko, Island nebo Finsko.

Například dermatologové z FN Královské Vinohrady pod vedením prof. MUDr. Petra Arenbergera, DrSc., MBA, v rámci akce Stan proti melanomu 2010 vyšetřili ve dnech 3.-4. 5. na Václavském náměstí v Praze rekordních 1702 návštěvníků, což je zhruba o 120 zájemců více než v předchozím roce. Ve speciálně upraveném stanu diagnostikovali celkem 109 zhoubných kožních nádorů. Jednalo se o 17 melanomů u 16 osob – jedna pacientka měla dokonce 2 pokročilé primární melanomy na různých částech těla, což je neobvyklé – melanomy jsou nejagresivnějšími formou maligního kožního nádoru. Dále bylo odhaleno 17 spinaliomů a 75 bazaliomů. Akce Stan proti melanomu je součástí celoevropské kampaně dermatologů, která upozorňuje na nebezpečí výskytu rakoviny kůže a apeluje na důslednou prevenci. Pozitivním signálem je i zvýšený zájem o vyšetření dětí a mladistvých, kterých bylo z celkového počtu vyšetřených osob více než 10 %.

Ohodnoťte tento článek!