Evropský den melanomu v České republice

Evropský den melanomu 2005 se bude konat 30. 5. 2005 a jeho hlavní tématem je „Slunce vás nespálí pouze na pláži“.

Zdravé opalování neexistuje

Počet onemocnění melanomem stoupnl v České republice více než 4krát za 30 let. Zatímco v roce 1970 bylo hlášeno 316 případů, v roce 2000 to bylo již 1413 případů (zvýšení na 447 %). Incidence melanomu u nás tak v roce 2000 byla u mužů 3,2 případy na 100 tisíc obyvatel, a u žen 3,3 na 100 tisíc obyvatel. Ostatní kožní zhoubné nádory, kromě melanomu, byly v roce 1970 hlášeny 3668krát a v roce 2000 již 12016krát (vzestup na 328 %). Incidence těchto ostatních kožních maligních nádorů u mužů byla v roce 2000 37,2 na 100 tisíc obyvatel a u žen 37,0 na 100 tisíc obyvatel.

Jak vznikl Evropský den melanomu (EDM)?

Myšlenka věnovat jeden den v roce prevenci vzniku melanomu se zrodila v Belgii, kde také již v roce 1999 byla tato akce uspořádána pod vedením dr. Th omase Maselise. Ten požádal v roce 2000 o záštitu nad touto aktivitou Evropskou akademii dermatovenerologie, jež zřídila tzv. Task force for Euromelanoma Day a začala koordinovat aktivity v zemích Evropy. Česká republika se zapojila do evropské aktivity již v roce 2001, koordinátorkou pro naši republiku byla od samého počátku prof. Jana Hercogová. Záštitu nad Evropským dnem melanomu převzala v ČR Česká dermatovenerologická společnost JEP a Česká akademie dermatovenerologie.

Pražský melanomový den se letos bude konat 10. 11. 2005. Dermatologové by postupně chtěli vychovávat občany naší země, že „zdravé opalování neexistuje“.

Co je obsahem Evropského dne melanomu konkrétně?

* 1. Nabídka bezplatného vyšetření pigmentovýchznamének spoluobčanům. * 2. Distribuce tiskových materiálů s osvětovoutematikou ochrany před sluncem. * 3. Zřízení bezplatné telefonní linky: 800 880 809, na které občané získají informace o adresách a ordinační době dermatovenerologů ve svém okolí. * 4. Zřízení webových stránek se shodnými údaji. * 5. Pořádání tiskových konferencí cílených k prevenci před ultrafi alovým zářením. * 6. Prezentace problematiky fotoprotekce a melanomu ve veřejných sdělovacích prostředcích. * 7. Pořádání doškolovacích akcí pro dermatovenerology (fotobiologické semináře). * 8. Od roku 2003 pořádání mezioborové konference „Pražský den melanomu“ spolu s onkology a chirurgy.

Výsledky vyšetření obyvatel během let 2001 – 2004 jsou uvedeny v tabulce. A co vyplývá ze zjištěných čísel? Teoretická incidence melanomu v roce 2003 by se dala vyjádřit počtem 2138 případů na 100 tisíc obyvatel (58 z 2713 vyšetřených), teoretická incidence ostatních kožních maligních tumorů by byla 13 157 na 100 tisíc obyvatel. Praktický dopad těchto akcí na incidenci melanomů zatím však stále nelze hodnotit. Přesto do ambulancí dermatovenerologů chodí nyní více lidí se žádostí o posouzení jejich pigmentových projevů.

Dermatovenerolog (a nikoli například onkolog) je tím specialistou, který je skutečně erudován v problematice kožních nádorů. Koordinátor za ČR: prof. MUDr. Jana Hercogová, CSc., Dermatovenerologická klinika, FN Bulovka, Budínova 2, 180 81 Praha 8, tel./fax: 266 082 359, (dermatology@fnb.cz) Informace: www.melanoma-day.cz, www.melanoma.cz


O autorovi: Z tiskových materiálů han

Ohodnoťte tento článek!