FBSS – kdo je odpovědný?

Otázka odpovědnosti za FBSS je stále předmětem diskusí. Nejrozšířenějším názorem je, že k tomuto syndromu dochází v důsledku nepřesností při klinickém rozhodování, pooperační péči či rehabilitaci. Ale je vše tak jednoznačné?

Řada ortopedů i neurochirurgů zastává názor, který dobře popisuje úsloví slavného švédského ortopeda profesora Alfa Nachemsona (1931–2006): „Failed back surgery syndrome – a syndrome of failed back surgeons,“ tedy FBSS je syndromem selhání ortopeda. K tomuto názoru, který klade veškerou vinu na bedra lékaře, se však nemohu jednoznačně přiklonit.

Ano, vezmeme-li to absolutně, pak lékaři jsou skutečně hlavními viníky, neboť kdyby pacienta neoperovali, nemohlo by k FBSS vůbec dojít. Když se po operaci rozvine FBSS, je jistě velmi jednoduché říci, že se nemělo operovat. Kdyby se však neoperovalo a došlo kupříkladu k rozvoji syndromu caudy equiny (tj. přerušení obsahu páteřního kanálu, např. vyhřezlou ploténkou) a ochrnutí, pak by ti stejní kritici hlásali, že byl-li by pacient po operaci, nic by se mu nestalo.
V případě FBSS jde právě o případy správně indikované a dobře odoperované, u kterých však většinou došlo k rozvoji epidurální fibrózy (tj. správně odoperovaná vyhřezlá ploténka byla nahrazena jizvou, která pacientovi způsobuje stejné obtíže jako předtím ona ploténka, případně může dojít k časné recidivě výhřezu, latentní stenóze apod.).

V současné době je přístup k indikacím operací hernií meziobratlových disků naprosto odlišný než například před 20 lety – je mnohem opatrnější, a to právě vzhledem k možnosti rozvoje pooperačních komplikací.

Ono anglické úsloví chce podle mého názoru zdůraznit fakt, že operace v oblasti páteře je třeba dobře zvážit, že pouhá přítomnost vyhřezlé ploténky není automaticky indikací k operaci, a tím, kdo nese hlavní díl odpovědnosti, je chirurg. Závěrem je třeba říci, že i v případě operací meziobratlových plotének platí stejné „zlaté pravidlo“ jako kdekoli jinde v chirurgii – pacientův benefit z operace musí jasně převážit riziko vzniku komplikací.

Ohodnoťte tento článek!