Festival Mezi ploty

Ve třech psychiatrických léčebnách se uskutečnil již 19. ročník festivalu Mezi ploty.

Festival začal v Dobřanech na Plzeňsku, a to 22. května. Týden po Dobřanech se přehlídka přesunula do léčebny v Brně-Černovicích a následující víkend do Prahy-Bohnic. Festival Mezi ploty patří k nejvýraznějším a nejrozsáhlejším uměleckým přehlídkám v ČR. Projekt je ojedinělý i v mezinárodním měřítku, protože není známo, že by se někde ve světě konala v psychiatrické léčebně akce podobného rozsahu a zaměření. Festival nabízí široké spektrum představení od loutkového divadla přes pantomimu, pohybové divadlo, výtvarné dílny či autorské čtení až po různé hudební žánry. Všichni účinkující, profesionálové i amatéři, se vzdali honoráře ve prospěch psychiatrických léčeben – k rozvoji kulturních a terapeutických aktivit jednotlivých léčeben. K základním myšlenkám festivalu patří od jeho počátků snaha o odtabuizování oblasti psychiatrie a bourání pomyslných plotů mezi světy takzvaně nemocných a takzvaně zdravých lidí.

Ohodnoťte tento článek!