FN Olomouc získala národní akreditaci

Fakultní nemocnice Olomouc je čtvrtou fakultní nemocnicí v ČR, která úspěšně splnila podmínky udělení akreditace Spojené akreditační komise ČR. Pro pacienty nemocnice znamená udělení akreditace důležitou záruku, že péče poskytovaná v tomto zdravotnickém zařízení je kvalitnější a bezpečnější.

Získání akreditace není podle ředitele FN Olomouc MUDr. Radomíra Maráčka pro nemocnici cílem, ale teprve začátkem nikdy nekončícího procesu zlepšování. „Udělení akreditace sice dokladuje, že naše péče je na vysoké úrovni, je to ale hlavně závazek vůči pacientům a záruka, že budeme neustále zvyšovat kvalitu a bezpečnost poskytované péče,“ podotkl MUDr. Maráček. Fakultní nemocnice Olomouc získala akreditaci standardně na tři roky, jako všechna akreditovaná zdravotnická zařízení bude muset po uplynutí této doby projít reakreditací – opakovaným prověřením požadovaných standardů.

Ohodnoťte tento článek!