FN Plzeň otevřela nové oddělení gerontotraumatologie

V plzeňské fakultní nemocnici bylo zřízeno první oddělení v ČR, které se specializuje na péči o seniory s úrazem.

Zřízením gerontotraumatologického oddělení reaguje nemocnice na vzrůstající počet seniorů v regionu i celé ČR. „Oddělení má 15 lůžek, na nichž se od konce listopadu vystřídalo kolem stovky pacientů,“ řekl pro ČTK přednosta Kliniky ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí Karel Koudela. „Staří lidé potřebují větší péči, je to nutné, pokud má mít léčba smysl,“ poznamenal. Je zde snaha co nejvíce zkrátit dobu od přijetí do nemocnice po operaci a následně rychle zahájit rehabilitaci. Nejčastějšími úrazy seniorů jsou zlomeniny horní části femuru a krčku stehenní kosti a také úrazy páteře. Pacienti v důchodovém věku trpí četnými přidruženými onemocněními interního charakteru, která mohou komplikovat samotnou chirurgickou léčbu. Vzhledem k vysoké náročnosti péče o tyto pacienty je oddělení gerontotraumatologie lépe personálně vybaveno. Po operaci je kladen důraz na brzké zahájení rehabilitace, která má pacientům pomoci přiblížit se ke kvalitě života před úrazem.

FN Plzeň otevřela nové oddělení gerontotraumatologie
Ohodnoťte tento článek!
1 (20%) 1 hlas/ů