Foto Marta Jedličková

Milé ambulantní sestry,

vítáme vás mezi čtenářkami našeho časopisu. V historicky prvním čísle samostatné přílohy, která bude věnována jen vaší problematice, se zaměřujeme hlavně na virová onemocnění a domácí péči. Jistě si dokážete představit, na jak široké a daleké pole tím vstupujeme. Nezbývá nám, a to i do budoucna, než jít postupně krok po kroku a podle naší úvahy a vašich námětů vybírat. Zaměření na respirační infekce nám tentokrát diktovalo roční období, ve kterém toto číslo vychází.
Jak je obvyklé, míváte ve svých
ordinacích právě teď nejvíce pacientů s kapesníky u nosů.
Je jisté, že ani tato problematika zde není vyčerpána plně. Pokoušeli jsme se však vybrat věci podstatné a pro vás užitečné. Velice bychom uvítali vaše názory, náměty a příspěvky.
V příštím čísle si v Ambulantní sestře přečtete o péči o děti a dorost se zaměřením na alergická onemocnění a nabídneme vám materiál ADP ČR pro aplikaci výkonů odbornosti 925 – Domácí zdravotní péče.
Jarmila Škubová

Ohodnoťte tento článek!