Fytoterapie dolních močových cest u chronických nebo recidivujících zánětů

Recidivující infekce dolních močových cest jsou onemocněním postihujícím dominantně ženskou část populace. Pro urology se jedná o častý typ diagnózy vyskytující se v denní klinické praxi.


SOUHRN: Akutní zánět dolních močových cest je vždy léčen primárně močovými antiseptiky nebo antibiotiky. V prevenci chronických infekcí dolních cest močových a u recidivujících zánětů jsou pacienty před návštěvou lékaře nebo pro rekonvalescenci používány přírodní léčivé extrakty. Ověřovali jsme účinek jednoho z přípravků, který obsahuje standardizované extrakty z kanadské brusinky, z medvědice lékařské, manossy, na zlepšení stavu při infekci dolních močových cest. Složení jedné tablety bylo 400 mg D-mannosy, 200 mg extraktu z kanadské brusinky (obsahující 12 mg proanthocyanidinů) a 50 mg extraktu z medvědice lékařské.
Klíčová slova: zánět močových cest, manossa, arbutin, extrakt z brusinky


Indikace k léčbě fytoterapeutiky v urologii jsou široké. Patří k nim chronické infekce močových cest, poruchy mikce, benigní hyperplazie prostaty, prostatitida, nefrolitiáza, chronické ledvinné selhávání. Účinek fytoterapeutik je pestrý. Prokázán byl účinek antiflogistický (blokáda fimbrial adhezinu bakterií), inhibují 5-alfa-reduktázu, blokují mediátory zánětu, mají diuretický (aquaretický) efekt, jsou inhibiční na syntézu prostaglandinů, spasmolytické, antioxidační. Nejčastěji využívané rostliny a jejich deriváty k léčbě močových infekcí jsou extrakty z kanadské brusinky, břízy bradavičnaté, řebříčku obecného, lichořeřišnice větší, klikvy velkoplodé a dalších. Prověřen byl účinek na patogenní organismy kmenů Escherichia coli, Pseudomonas pyocyaneus, Candida albicans, Staphylococcus aureus. Rostlinné sekundární metabolity mají prokázaný vliv proti kolonizaci močových cest mikrobiálními patogeny, proti schopnosti bakterií adherovat k epiteliálním buňkám sliznic. Patofyziologicky se jedná zejména o blokádu P-fimbrial adhezinu bakterií a galaktopyranosidu na straně uroteliálních buněk. Nejčastější formou užívání fytoterapeutik jsou čajové směsi a z nich připravené nálevy, odvary, preparáty zpracované do HVLP (hromadně vyráběný léčivý přípravek) formy. Méně časté jsou rostlinné tinktury a používání čerstvých rostlin bez úpravy. Fytoterapeutika jsou povětšinou formou „prodrug“, tedy rostlinných sekundárních metabolitů působících až po metabolické přeměně v organismu.

Metoda a výsledky

Do našeho sledování bylo zahrnuto celkem 23 pacientů s diagnostikovaným recidivujícím zánětem močových cest nebo přetrvávajícími symptomy onemocnění při normálním nálezu ve vyšetřeném vzorku moči. Vstupně byli všichni pacienti bez teploty. V souboru bylo ošetřeno 12 žen a 11 mužů. Z nálezů a příznaků dominoval patologický nález leukocytů v moči, před podáváním přípravku s obsahem 400 mg D-manossy, 200 mg extraktu z kanadské brusinky (obsahující 12 mg proanthocyanidinů) a 50 mg extraktu z medvědice lékařské v jedné tabletě, v dávkování 2x 2 tablety sedm dnů. Po užívání došlo ke statisticky významnému snížení projevů zánětu na hladině významnosti (p<0,0000174). Při užívání neměl ani jeden pacient nežádoucí účinky.

Závěr

Po užívání D-manossy, extraktu z kanadské brusinky a extraktu z medvědice lékařské došlo u pacientů s recidivujícími záněty močových cest k ústupu symptomů zánětů na statisticky významné hladině. V nadpoloviční většině ustoupily nebo se snížily subjektivní pocity doprovázející původní zánět (strangurie, imperace). Fytoterapie je vhodná jako doplňková urologická léčba pro pacienty s chronickými a recidivujícími onemocněními. Výhodou fytoterapeutik je při zachování doporučené denní terapeutické dávky malý počet nežádoucích účinků. V porovnání se syntetickými preparáty se vyskytují zřídka. Svým omezeným antibakteriálním působením je používání těchto drog ušetřeno vzniku superinfekcí patogenními mikroorganismy, pozorovaných při antibiotické léčbě. Fytoterapeutika jsou možností pro zajištění léčebného působení v meziobdobí při dočasném přerušení razantnější léčby (chronická cystitida, stavy po urologických operacích apod.).


O autorovi: MUDr. Miroslav Louda, Ph. D. Urologická klinika LF a UK Hradec Králové (louda@lfhk.cuni.cz)

1)
roky) x AST (U/l
2)
PLT (109/l
Ohodnoťte tento článek!