Generální direktoriát evropské komise pro zaměstnanost a sociální záležitosti

vydal souhrnný přehled předběžných prohlášení jednotlivých států týkajících se zdraví a dlouhodobé péče, jež je prioritou EFN. Tento přehled přichází poté, co byla Radou schválena aplikace otevřené metody koordinace (Open Method of Coordination) ve zdravotní a dlouhodobé péči.

Cílem je připravit nadcházející zprávu komise „prezentující orientaci politiky, včetně společných cílů a pracovních metod, na nový dynamický proces“. Dokument je rozdělen na tři části, které se zabývají globálními výzvami pro zdravotní a dlouhodobou péči v rámci sociálního ochranného systému; národními zdravotními zprávami, pokud jde o dostupnost, kvalitu a finanční udržitelnost péče; a budoucím vývojem. Během posledního valného shromáždění v Řecku informoval Roland Blad všechny členy EFN. Další informace:

http://europa.eu.int/ comm/employmentsocial/social protection/docs/spcltc2005 en.pdf


O autorovi: Hilda Vorlíčková prezidentka ČAS, viceprezidentka Stálého výboru sester při EU (vorlickova@mou.cz)

Ohodnoťte tento článek!