Gerontologické dny Ostrava a Dny seniorů

Zdravý způsob života – prevence nemoci seniorů, domácí a komunitní péče, vzděláváním ke zdravému způsobu života – to jsou témata, o nichž budou jednat odborníci na letošních ostravských gerontologických dnech. Rozšířením programových aktivit v rámci Dnů seniorů se do této problematiky zapojí i laická veřejnost i samotní senioři.

(12. – 14. října 2005)

Paleta doprovodných programů kongresu je skutečně pestrá. Připraven je seminář pro praktické lékaře s tématikou následné péče o seniory, workshop k metodice komunitního plánování sociálních služeb, chybět nebudou ani tradiční exkurze do vybraných zařízení zdravotní a sociální péče o seniory. Laické veřejnosti jsou určeny přednášky spojené s poradenstvím -jak předcházet problémům ve stáří, o domácím ošetřování seniorů, pro studenty je připraven seminář na téma „zdravé mládí – důstojné stáří“. I v letošním roce bude hodnotící výbor vybírat osobnost, která se stane držitelem Ceny za mimořádný přínos v oboru gerontologie. Navíc letos zahajuje nová soutěž pro domovy důchodců „Domov plný života“ zaměřená na mimořádné programy a činnosti přispívající k aktivizaci seniorů.

Místem konání kongresu a Dnů seniorů stane Dům kultury města Ostravy. Kontakt na organizátora akce: Dům techniky Ostrava, spol. s r. o., Mariánské nám. 480/5, 709 28 Ostrava – Mariánské Hory, tel.: 595 620 110, 152, fax: 595 620 160, e-mail: dtostrava@dtostrava, www. dtostrava.cz

Ohodnoťte tento článek!