Gerontologické dny počtvrté v Ostravě

Letos na podzim se do Ostravy sjede na 200 odborníků a specialistů z oboru gerontologie a geriatrie k jednání na IV. gerontologických dnech Ostrava. Tato konference se uskuteční ve dnech 18. – 19. října a stejně jako vloni i letos je jejím pořadatelem Dům techniky Ostrava.

Odbornými partnery jsou Česká gerontologická a geriatrická společnost ČLS JEP, Okresní sdružení lékařů České lékařské komory Ostrava, Zdravotně-sociální fakulta Ostravské univerzity, FNsP Ostrava, Městská nemocnice Ostrava, odbor sociálních věcí a odbor zdravotnictví MMO, Střední zdravotnická a Vyšší zdravotnická škola Ostrava.

Konference se bude věnovat zdravotně- -sociální problematice starší a stárnoucí generace a letos navíc i otázkám vzdělávání ve zdravotně-sociální sféře. Cílem konference je řešit tyto otázky a vytvořit prostor k získání a výměně zkušeností mezi lékaři, středními zdravotnickými pracovníky, ale i dalšími pracovníky zdravotně-so-ciální sféry.

V rámci doprovodného programu konference budou mít její účastníci možnost přímé diskuse a výměny zkušeností formou tematických exkurzí v domovech důchodců a léčebnách dlouhodobě nemocných.

Podrobné informace o IV. gerontologických dnech Ostrava mohou zájemci získat v:

Domě techniky Ostrava, spol. s r. o., sekretariát kongresu IV. GDO, Mariánské nám. 5, 709 28

Ostrava-Mariánské Hory,

telefon: 069/ 662 54 51,

e-mail: dto@ova.eridan.cz, http: www.dtostrava.cz

Ohodnoťte tento článek!