Glaukom – zelený zákal

Glaukom – zelený zákal – je onemocnění, při němž odumírají nervová vlákna zrakového nervu, což se nejdříve projevuje drobnými výpadky v zorném poli a může končit úplnou ztrátou vidění.

SPECIALIZOVANÉ AMBULANCE

Rozlišujeme několik typů glaukomů, některé mohou postihnout i mladší lidi. Společným mechanismem vzniku téměř všech typů glaukomu je zvýšení nitroočního tlaku, který zpravidla způsobuje překážka odtoku nitrooční tekutiny, případně zvýšená produkce této tekutiny.

Zvýšený nitrooční tlak poškozuje nervové buňky sítnice i výstup zrakového nervu. Glaukom patří k léčitelných chorobám, je však důležité začít s léčbou včas. Pokud je nitrooční tlak trvale výrazně zvýšen, pacient nemívá většinou žádné potíže. Postupně se může horšit periferní vidění, čehož si také nemusí všimnout. Při prudkém zvýšení nitroočního tlaku bývají příznaky výrazné: zarudnutí oka, bolest vystřelující do okolí, zamlžené vidění, vnímání barevných kruhů kolem světel, může dojít k nevolnosti až zvracení. Pak jde o velmi akutní stav vyžadující okamžitý zásah odborníka. Rovnoměrná tvorba a odtok nitrooční tekutiny, která vyplňuje velkou část oka, udržuje jeho přibližně kulový tvar. Nitrooční tekutina odtéká z oka především odvodným kanálkem. Jestliže je odtok ztížen nebo se zhoršuje tvorba kapaliny, nitrooční tlak se zvyšuje, dochází k utlačení zrakového nervu s vyživujícími cévami a ke zvětšování jeho prohlubně (exkavace). Za hranici normálního nitroočního tlaku se považuje 22 torrů. Jde však pouze o orientační hodnotu. U některých lidí nedojde ani při vyšším tlaku k poškození zrakového nervu, u jiných není schopen odolat relativně nízkým hodnotám, což souvisí s jeho cévní výživou.

Jak lze glaukom zjistit

Glaukom nemusí být provázen zjevnými příznaky, a tak je vhodné pravidelně vyšetřovat zrak lidem nad 40 let. Nemělo by se zapomínat ani na rodinné příslušníky pacientů s glaukomem, u nichž je riziko onemocnění vyšší. K základním vyšetřením patří:

Měření nitroočního tlaku – v nejasných případech opakovaně během dne, hodnoty mohou výrazně kolísat. Používají se buď kontaktní metody, kdy je přístroj přikládán na znecitlivělé oko pacienta, nebo bez kontaktu, kdy je využíván proud vzduchu dopadající na oko bez znecitlivění.

Vyšetření očního pozadí – pomocí oft almoskopu se zaměřením na stav zrakového nervu. Postupný pokles množství nervových vláken se projevuje rozšiřující se prohlubní ve zrakovém nervu (exkavací).

Vyšetření zorného pole (perimetrie) -perimetr je přístroj na vyšetřování rozsahu zorného pole. Pacient se dívá na daný bod a v jeho zorném poli se rozsvěcují nebo pohybují drobné značky. Jakmile je pacient zaregistruje, oznámí to např. stisknutím knofl íku. Vzniklý grafický záznam znázorňuje případné poruchy (mapa zorného pole).

Gonioskopie – pomocí speciální čočky přiložené na znecitlivělý povrch oka lze vyšetřit místo, kde se nachází odvodný kanálek.

Léčba glaukomu

Poškozená vlákna zrakového nervu nelze nahradit, glaukom proto nelze vyléčit, je možné pouze zastavit postup. Základními metodami léčby jsou:

Oční kapky – musejí být kapány na rohovku nebo spojivku pravidelně. V některých případech jsou doplňovány tabletami.

Laserový zákrok – pokud kapky nesníží nitrooční tenze, může se lékař pokusit paprskem laseru usnadnit odtok komorové tekutiny, a to především u akutního glaukomu, kdy se laserem vytváří otvůrek v duhovce. Účinek bývá dočasný, a tak jde spíše o dočasnou léčbu. Laserové operace jsou ambulantní, téměř bezbolestné.

Operace – volena v případě neúspěšnosti předchozích metod. Cílem je vytvořit drobný průchod ve stěně oka, kterým je při přetlaku odváděna tekutina pod spojivku. Součástí je vytvoření otvoru v duhovce, který usnadňuje průtok tekutiny.

U některých typů glaukomů se mohou provádět jiné typy operací a laserových zákroků. Větší pravděpodobnost rozvoje tohoto onemocnění mají lidé s vysokou krátkozrakostí, kolísavým krevním tlakem, lidé trpící migrénami, studenými končetinami a pacienti s cukrovkou. Rizikovým faktorem je stres a dlouhodobé používaní steroidů.

Desatero pro život ze zeleným zákalem

1. Návštěva očního lékaře – nemocných stále přibývá, věková hranice se snižuje. Jen oční lékař může včas rozpoznat zelený zákal a zahájit léčbu.

2. Včasné preventivní prohlídky – po 35. roce by se měl každý podrobit očnímu vyšetření. Glaukom bývá dědičný, pozor na rodinné dispozice.

3. Léky – předepsané oční kapky je nutné užívat přesně, onemocnění se nebude zhoršovat.

4. Pravidelné kontroly – doporučuje se dodržovat termín návštěv, lékař může snížit či zvýšit dávkování léků v závislosti na stavu.

5. Upozornění – jestliže má pacient glaukom a začne trpět bolestmi hlavy či náhlou poruchou vidění, měl by co nejdříve navštívit lékaře. Příznaky mohou signalizovat glaukomový záchvat.

6. Zdravotní stav – vysoký krevní tlak, cukrovka a jiná onemocnění mohou nepříznivě působit na zrak. Vhodné je pravidelně docházet na preventivní zdravotní prohlídky k praktickému lékaři.

7. Bezpečnost v dopravě – pokud pacient s glaukomem netrpí silnou ztrátou zorného pole, může řídit vozidlo, nutné je však informovat se u očního lékaře, zda předepsané léky neovlivňují schopnosti při řízení.

8. Kouření – snižuje prokrvení očního nervu, což ho více zatěžuje.

9. Televize a čtení – pacienti s glaukomem mohou sledovat televizi, pracovat s počítačem a číst jako jiní.

10. Sport a tělesný pohyb – je doporučován v rozumné míře, způsobuje lepší prokrvení a vyvolává pocit pohody, to pomáhá i očím.

LITERATURA Propagační materiály České glaukomové společnosti


SOUHRN

V celosvětovém měřítku se glaukomy podílejí 13 % na vzniku slepoty. Podle údajů Světové zdravotnické organizace trpí glaukomem 67 milionů lidí, přibližně 1 z 50 dospělých. Výskyt stoupá s přibývajícím věkem až na 3,5 % u osob ve věku 70-75 let.

SUMMARY

Glaukoma has been related to 13 % of cases of blindness in the world. According to the Health World Organization 67 million people or approximately 1 out of 50 adult persons suffer from glaucoma. The incidence rises with increasing age up to 3,5 % of people 70-75 years old.


O autorovi: Jana Vejmelková oční ambulance poliklinika Vltavínská, Třebíč (JanaVejmelková@seznam.cz)

Ohodnoťte tento článek!