Gynekologie

Hormonální antikoncepce

Mgr. Zdena Šťastná

je bezpečná

Mýty o tom, že hormony v antikoncepčních pilulkách mohou být uživatelčinu organizmu nebezpečné, jsou již dávno překonány. Naopak stále nové klinické studie dokazují, že zdravotní výhody užívání hormonální antikoncepce mnohonásobně převažují její případná rizika. Ženy, které docházejí ke gynekologovi pro předpis antikoncepce, jsou navíc pravidelně kontrolovány, a je tak u nich zajištěna lepší prevence onemocnění reprodukčních orgánů.

Registr sledoval péči o ženy

Na počátku letošního roku byly u nás zveřejněny výsledky dotazníkové akce nazvané Registr komplikací uživatelek hormonální antikoncepce, kterou edukačním grantem sponzorovala firma Janssen-Cilag. Akce probíhala od března do června 1999 a jejím cílem bylo především získání většího množství dat o sledování žen, užívajících hormonální antikoncepci v České republice, v ambulancích gynekologů a o počtu vysazení antikoncepce v souvislosti s prováděnými vyšetřeními. „Registr ovšem nemůže podat přesné údaje o výskytu nežádoucích účinků, či rizikových faktorů pro rozvoj těchto komplikací, neboť se nejedná o studii, pouze o odhady, provedené respondenty – gynekology,“ upozorňuje MUDr. David Cibula z Gynekologicko-porodnické kliniky pražské Všeobecné fakultní nemocnice, který výsledky registru zpracovával. Registr se zaměřil na získání informací o pracovištích respondentů, o struktuře užívaných přípravků, o standardním sledování uživatelek hormonální antikoncepce v jednotlivých ambulancích a o výskytu závažných zdravotních komplikací.

Třetí generace pilulek vítězí

Prokázalo se, že nejvíce jsou předepisovány monofázické kombinované hormonální antikoncepční preparáty s progestiny (gestageny) třetí generace. Roste předepisování antikoncepce s nízkou dávkou hormonů. Naopak málo je předepisována čistě gestagenní antikoncepce nebo přípravky s vysokým obsahem estrogenů.

Z preparátů třetí generace přišly na náš trh v poslední době antikoncepční pilulky firmy Gedeon Richter Novynette (20 mikrogramů etinylestradiolu a 150 mikrogramů desogestrelu) a Regulon (30 mikrogramů etinylestradiolu a 150 mikrogramů desogestrelu). Další novinkou jsou preparáty firmy Wyeth Lederle Harmonet (20 mikrogramů etinylestradiolu a 75 mikrogramů gestodenu) a Tri-Minulet (dávkování etinylestradiolu se ve třech rozdílně zbarvených tabletách střídá v pořadí 30, 40 a 30 mikrogramů, gestagenní složkou je opět gestoden).

Na Gynekologicko-porodnické klinice Fakultní nemocnice v Hradci Králové se zaměřili na sledování 40 pacientek, z nichž polovina užívala Harmonet a polovina Tri-Minulet. Cílem práce bylo zjistit spolehlivost, snášenlivost a vedlejší účinky těchto preparátů. Podle MUDr. P. Kopeckého lékaři záměrně sledovali i zdůrazněné vlastnosti z příbalových letáků. U Tri-Minuletu to byl jeho pozitivní vliv na pleť, u Harmonetu neovlivňování tělesné hmotnosti. Podle výsledků této práce se obě zmíněné výhody preparátů potvrdily. Tri-Minulet navíc hodnotilo pozitivně 90 % sledovaných uživatelek, Harmonet jen 75 % žen, neboť u něj byla horší kontrola menstruačního cyklu a častěji se projevily nepříjemné vedlejší účinky užívání.

Nedělní start

V poslední době došlo rovněž ke změnám v příbalových letácích hormonální antikoncepce firmy Janssen-Cilag. U Cilestu, u nás dosud nejpředepisovanější antikoncepční pilulky, schválil Státní ústav pro kontrolu léčiv takzvaný „nedělní start“, nový způsob užívání, který zajistí absenci menstruačního krvácení o víkendech a zvýší tak spokojenost a pohodlí uživatelek. Žena v prvním antikoncepčním cyklu začne užívat Cilest v první neděli po začátku menstruačního krvácení. Menstruace tak napříště připadne vždy na období od pondělí do pátku a do víkendů nezasáhne.

Změna v příbalovém letáku třífázové hormonální antikoncepce Pramino se týká především registrace tohoto preparátu jako první antikoncepce, která léčí akné vulgaris v lehkých a středně závažných formách. Výsledky klinických studií s Praminem prokázaly, že přínos laboratorních vyšetření jaterních enzymů a bilirubinu je sporný. Každá hormonální antikoncepce, stejně jako každé těhotenství, vyvolá velmi mírný stupeň cholestázy, ale ta je klinicky zcela nevýznamná a neprojeví se ani v laboratorních hodnotách jaterních testů. Proto v nové příbalové informaci Pramina došlo i ke druhé změně: není tu již uvedena nutnost provádět pravidelně jaterní testy.

K nejnovějším hormonálním antikoncepčním metodám patří i nitroděložní tělísko Mirena, z něhož se uvolňuje hormon levonorgestrel, který proti početí působí přímo v děloze. Firma JenaPharm nedávno zveřejnila své zkušenosti po prvním roce prodeje Mireny na našem trhu. Dosud si tělísko dalo zavést na 7000 žen. K nesporným přednostem nového kontracepčního systému patří kromě vysoké spolehlivosti i další příznivé zdravotní účinky – zmírnění menstruačních bolestí, zkrácení doby menstruace, snížení intenzity krvácení, a tím i zmenšení krevních ztrát. Samy uživatelky si na Mireně cení kromě skutečnosti, že neovlivňuje tělesnou hmotnost, i komfortu, který je na celých pět let zbavuje povinnosti pravidelného užívání, i toho, že po odstranění tělíska je návrat k plodnosti takřka okamžitý.

Zbytečné jaterní testy

Kromě tendencí v předepisování antikoncepčních preparátů sledoval Registr komplikací to, jak gynekologové o uživatelky antikoncepce pečují. Zjistilo se, že většina gynekologů pravidelně sleduje jaterní testy a ve velkém počtu ambulancí je pravidelně vyšetřována hladina krevních lipidů. Naopak měření krevního tlaku nepatří mezi zcela standardní vyšetření. „Předepisování antikoncepce a vyšetřování jejích uživatelek je v České republice stále upraveno Metodickým návodem ministerstva zdravotnictví z roku 1986. Tento pokyn je však podle zpracovatelů Registru zastaralý,“ uvádí MUDr. Cibula. V době jeho vzniku byly v České republice minimální zkušenosti s užíváním hormonální antikoncepce. Navíc se při tvorbě Metodického pokynu vycházelo ze zkušeností s přípravky s vyšším obsahem hormonů, u nichž hrozil častější výskyt nežádoucích vedlejších účinků. Například vyšetřování jaterních testů je tímto dokumentem doporučeno provádět jedenkrát ročně. Česká republika je tak pravděpodobně jediným evropským státem, kde se toto vyšetření provádí opakovaně u všech uživatelek hormonální antikoncepce. Podle autorů registru by se měly jaterní testy vyšetřit na počátku užívání hormonální antikoncepce. Další pravidelné vyšetřování má však svoje opodstatnění jen u některých žen.

O zdravotních komplikacích spojených s užíváním hormonální antikoncepce nemohl registr přinést žádná přesná statistická čísla. Vyvrátil však obavy z užívání hormonální antikoncepce, neboť jen málokterý z gynekologů se během sledovaného roku setkal se závažnou zdravotní komplikací, která by mohla s užíváním souviset.

Ohodnoťte tento článek!