HARTMANN – ošetřovatelská cena 2000

Vážené kolegyně, milé čtenářky,

Již několik let se spolu setkáváme u příležitosti vzdělávání v oblasti péče o chronicky nemocné. Společnost HARTMANN-RICO A. S. je všem velmi známá nejen jako největší a nejznámější výrobce zdravotnického materiálu nepostradatelného pro ošetřovatelskou péči na všech stupních a ve všech rezortech zdravotnictví, ale také jako kompetentní partner pro vzdělávání a dosahování maximální informovanosti v problematice ošetřovatelské péče.

Malá, ale úspěšná bilance

V minulém roce se uskutečnilo ve výukovém centru Geriatrického oddělení VFN Praha 47 kurzů s tématem Péče o chronicky nemocné, ve kterých se proškolilo 705 zdravotních sester, převážně ze zařízení sociální sféry (domovy důchodců, LDN, lůžka následné péče apod.). Během podzimu 2000 proběhlo 8 kurzů na téma Diabetický pacient v ošetřovatelském procesu za účasti 120 zdravotních sester a dalším tématem kurzů na podzim 2000 byl Syndrom diabetické nohy v celkovém počtu 10 kurzů s návštěvností 100 proškolených zdravotnických pracovníků v problematice hojení chronických defektů s důrazem na diabetické defekty.

Sestry, soutěžíme!

Naše péče o kolegyně na všech provozech zdravotnictví nekončí. Nejenže se v letošním roce na stránkách tohoto odborného časopisu budeme opět setkávat formou tradiční celoroční soutěže 10 kol, ale chceme také navázat na velmi úspěšnou soutěž, která proběhla v březnu až září posledního roku druhého tisíciletí pod názvem HARTMANN – Ošetřovatelská cena 2000 a kterou vyhlásila společnost HARTMANN pro všechny zdravotnické pracovníky. Ústředním tématem bylo Ošetřování bércových vředů a zkušenosti s terapeutickými postupy.

Z velkého množství velmi dobře zpracovaných kazuistik a postupů jsme velmi dlouho a pracně vybírali tři nejlepší. Věřte, že to byla práce velmi nelehká. Všechny došlé práce ukazovaly na vysokou úroveň sester při péči o chronického pacienta. Všechny práce také obsahovaly jak samotné terapeutické postupy, tak i prevenci a následně možnosti zabránění recidiv. Žádná ze soutěžících také nazapomněla na edukaci svých pacientů

Oceňujeme a děkujeme

Chtěla bych poděkovat za skvělou soutěžní práci např. sestřičkám I. interního oddělení NNP Most Zahražany, dále paní Ireně Vondroušové z I. interní kliniky a Miroslavě Markusové z ošetřovatelského týmu ortopedie FN Hradec Králové, paní Evě Kvasnicové z Masarykova onkologického ústavu Brno, paní Taťáně Holeksové z I. interny NsP Havířov a v neposlední řadě také paní Daně Zemanové z Domova důchodců Šluknov. Mezi našimi soutěžícími nechyběly ani naše kolegyně ze Slovenska. S výčtem autorek soutěžních prací bych mohla pokračovat ještě dlouho. Nicméně jsme byli postaveni před úkol,vybrat z velkého množství velmi dobrých prací jen tři.

Kdo vyhrál

Po dlouhém a dlouhém vybírání jsme přece jen vybrali:

1. místo obsadila Bc. Kateřina Valentová, která vede svůj velmi úspěšný ošetřovatelský tým v Domově důchodců ve Frýdku-Místku. Velmi nás překvapila a zároveň potěšila účast sester z domovů důchodců, kde geriatričtí pacienti bývají považováni za neperspektivní, a tím i jakékoliv moderní metody jsou považovány za neadekvátně drahé. V tomto domově toto evidentně neplatí. Autorka práce se následně zúčastnila finále soutěže v Heidenheimu, kde se setkala s kolegyněmi z celého světa.

2. místo obsadil kolektiv sester Domu léčby bolesti s hospicem sv. Josefa v Rajhradě v zastoupení – paní Pastvová, Synková, Tauvinklová a Vaverková.

3. místo patří našim slovenským kolegyním, a to jmenovitě Bc. Marii Tóthové z Ošetřovatelské a terénní služby v Želiezovcích.

Všechny jmenované autorky si zaslouží náš obdiv. Doufáme, že soutěž byla impulzem pro další pokračování, zdokonalování a zároveň inspirací pro další naše kolegyně, které stále ještě s inovacemi ve své každodenní práci váhají. Motivací zcela určitě není jen samotná (mimochodem velmi zajímavá) výhra, ale i možnost prezentace svých schopností a vysoké úrovně práce v zařízení. Vždyť sestry jsou právě těmi, kterým leží na bedrech těžký úkol náročné a nedoceněné péče o naše pacienty. Přáli bychom všem sestřičkám, aby odložily svůj stud a ukázaly, co umí. A že toho umí opravdu hodně, ukázala i naše soutěž.

Vítězné práce si budete moci i vy prohlédnout a přečíst. V každém následujícím čísle představíme autorky a jejich díla. Určitě se vám budou líbit tak jako nám.

Takže, milé dámy, pojďte s námi do víru další soutěže 10 kol spolu s časopisem Sestra. V každém čísle najdete dvě otázky na téma péče o chronicky nemocného pacienta a léčba ran ve vlhkém prostředí. Pomůcky a nápovědu najdete vždy v uveřejněném článku s touto problematikou. Přeji vám mnoho úspěchů jak v samotné práci, tak i v soutěžení na prahu 3. tisíciletí. Irena Pejznochová

Odborný poradce

HARTMANN-RICO, a. s.

PR

Ohodnoťte tento článek!