Havířovská nemocnice oslavila 40. výročí

Nemocnice s poliklinikou Havířov, p. o., oslavila 40 let od svého vzniku.

Slavnostně byla otevřena v roce 1969 zahájením provozu I. a II. interny, chirurgie, oddělení klinické biochemie, urologie, porodnicko-gynekologického oddělení, dětského a RDG oddělení. Postupně přibývala další oddělení, vyvíjely se metody vyšetřování a došlo k modernizaci a rekonstrukci. V současné době má nemocnice moderně vybavené operační sály. Nelze opomenout ani pracoviště urgentního příjmu, které koncentruje odborníky, techniku, potřebné léky a pomůcky na jednom místě, čímž je zajištěna okamžitá odborná pomoc pacientům vyžadujícím intenzivní a resuscitační péči. V roce 2009 bylo přestěhováno dialyzační středisko do nových moderních prostor, zprovozněna přípravna cytostatik, pořízen nový mamograf a pracoviště funkční diagnostiky vybaveno spiroergometrem, bodypletysmografickou kabinou aj.
Havířovská nemocnice oslavila 40. výročí

Ohodnoťte tento článek!