Historie a současnost letecké záchranné služby

Letecká záchranná služba je nedílnou součástí zdravotnické záchranné služby. V současnosti tuto službu v České republice zajišťují soukromí provozovatelé (DSA a. s., ALFA HELICOPTER, spol. s r. o.), Policie ČR a Armáda ČR. Článek popisuje vývoj letecké záchranné služby v ČR od jejích počátků až po současnost. Klíčová slova: letecká záchranná služba, vrtulník, historie, HEMS

SUMMARY Flight ambulance service is an integral part of the emergency medical services. Currently this service is in the Czech Republic provided by private agencies (DSA a.s., ALFA HELICOPTER, ltd.), the Police of CZ and the Czech army. The article describes the development of the flight medical service in CZ from its beginning until today. Key words: flight ambulance service, helicopter, history, HEMS

Historie letecké záchranné služby (LZS) a letecké pátrací a záchranné služby (SAR) v Československu zasahuje až do roku 1956, kdy byla u nás poprvé uskutečněna přeprava raněného z Terezína do Ústřední vojenské nemocnice v Praze-Střešovicích vrtulníkem Mi-4 (27. 8. 1956).

Po odmlce přišly vrtulníky, jakožto záchranné prostředky, opět ke slovu při povodních v červnu 1965 (první pátrací lety ve Vysokých Tatrách však byly provedeny již na podzim roku 1962 vrtulníkem Mi-4). Nad zatopenými oblastmi se navigovalo pomocí stopek a kompasu. První vysokohorská záchranná akce s přistáním vrtulníku v horském terénu se odehrála 23. 9. 1965, kdy byla jugoslávská horolezkyně zachráněna v oblasti doliny Zlomísk.

Poté probíhaly občasné záchranné akce v oblasti Vysokých Tater.
Důležitým a zlomovým momentem byl 2. mezinárodní kongres záchranných služeb AIRMED 85 v Zürichu, kam zavítala i československá delegace. V roce 1985 rovněž vznikl tým specialistů z oblastí letectví, medicíny a horských služeb při Ministerstvu dopravy ČSSR (MD ČSSR), který připravil podklady a řídil a koordinoval zavádění LZS v ČSSR.

Velkého úspěchu bylo dosaženo 1. dubna 1987, neboť se konečně podařilo proměnit plány ve skutečnost, a tak vybudováním letecké záchranné služby byl současně učiněn první krok k vybudování celoplošné, státem garantované sítě leteckých záchranných služeb v tehdejším Československu.
V období od 1. 4. do 30. 5. 1987 se uskutečnil ve Středočeském kraji a v oblasti Praha zkušební provoz LZS zabezpečovaný vrtulníkem Mi-2. Zkušební provoz zahájil 1. 4. 1987 v 7.15 hodin pilot Josef Knotek, MUDr. Václav Zábrodský a záchranář František Eder s vrtulníkem Mi-2 B-2401. Ve druhé etapě, od 15. 7. do 30. 9. 1987, vykonával tutéž službu vrtulník Slov-airu.

Mi-1Kryštof 1 v Praze-Ruzini

Střediska leteckých záchranných služeb se postupně rozšiřovala a již 9. prosince 1987 byl zahájen zkušební provoz v Popradu a následně 15. listopadu 1988 zkušební provoz v Bánské Bystrici. Zkušenosti získané z provozu prvních středisek letecké záchranné služby pomáhaly při vzniku dalších středisek. V roce 1992, vznikem posledního střediska LZS v Liberci, došlo k dokončení stávajícího systému pokrytí republiky.

V současné době je systém letecké záchranné služby v České republice tvořen deseti středisky a svým celoplošným pokrytím, kvalitou a výsledky se řadí mezi nejlepší v Evropě.
Policie ČR a soukromí provozovatelé v současnosti nejčastěji používají pro účely letecké záchranné služby stroje Eurocopter EC 135, čímž se strojový park jednotlivých organizací postupně sjednocuje. Zcela jiný typ létá pod armádou, ze základny v Plzni-Líních startuje ke zdravotnickým případům vrtulník W-3A Sokol.

Rozmístění středisek LZS v ČR: Delta DSA a. s. – Ostrava, Hradec Králové, Ústí nad Labem, Liberec
ALFA HELICOPTER , spol. s r. o. – Olomouc, Brno, Jihlava, České Budějovice
Policie ČR – Praha
Armáda ČR – Plzeň

Sdružení HEMS: V listopadu roku 2001 zahájilo svoji činnost sdružení nestátních provozovatelů vrtulníků letecké záchranné služby – HEMS (Helicopter Emergency Medical Service). Členy tohoto sdružení jsou společnosti DSA a. s. a ALFA HELICOPTER spol. s r. o. Cílem sdružení HEMS je zvýšení kvality, odborné úrovně a hospodárnosti letecké záchranné služby v České republice.

Rozdělení letů LZS podle sdružení HEMS

1. Primární let/let HEMS: Při primárním zásahu posádka okamžitě po obdržení výzvy odlétá na místo určení (dopravní nehoda, úraz) a po základním ošetření pacienta a stabilizaci vitálních funkcí (dýchání, krevní oběh) zajišťuje jeho transport do nejvhodnějšího zdravotnického zařízení, popřípadě předává posádce sanitního vozu.

EC 135

2. Neodkladný sekundární let/let HEMS: Představují akutní mezinemocniční transporty pacientů vyžadujících intenzivní nebo resuscitační péči, většinou z menších okresních nemocnic na pracoviště vyššího typu (fakultní nemocnice, popáleninové nebo traumatologické centrum).

3. Sekundární let/ambulanční let: Představují nepatrnou část všech zásahů. Jedná se o případy, kdy vrtulník zajišťuje mezinemocniční dopravu stabilních pacientů, u kterých je transport pozemními prostředky méně vhodný vzhledem k charakteru poranění (např. zlomenina páteře).

Závěr

Letecká záchranná služba je a jistě do budoucna i zůstane nedílnou součástí záchranné služby ČR a potažmo celého integrovaného záchranného systému a pro své specifické schopnosti v něm má své nezastupitelné místo při záchraně lidského života.


O autorovi: Jan Staněk, Petr Havrlant Územní středisko záchranné služby Moravskoslezského kraje, Ostrava-Zábřeh (jan.staniek@email.cz, Havrlant.P@seznam.cz)

Ohodnoťte tento článek!