Hledání životní rovnováhy versus pacient se stomií

Nemocní se stomií potřebují velkou dávku trpělivosti, pochopení a empatie. Nutnost vytvoření stomie je pro pacienty většinou šokem. Ztrácejí vnitřní rovnováhu.


SOUHRN: V článku je popsáno hledání životní rovnováhy neboli čtvero zakotvení u pacienta se stomií, jehož podstatou je účelné a vědomé kladení otázek s cílem přenést pozornost pacienta z míst zasažených krizí k pevným pilířům jeho osobnosti.
Klíčová slova: péče o stomie, psychika, edukace


V průběhu hospitalizace pomáhají pacientovi stomické sestry. Jejich cílem je edukace, předávání informací, ukázka pomůcek. Nezbytná je také psychická podpora nemocného, protože vytvořením stomie dochází k mnoha změnám a může být narušeno sebepojetí.

Měla jsem možnost hovořit s pacienty našeho oddělení o životě se stomií. Mnozí z těchto nemocných byli odevzdaní a sklíčení.

Jedna pacientka popisovala divný pocit okolo žaludku, nemohla ani jíst. Doslova říkala: „Leží mi to jako kámen v břiše.“ Přemýšlela jsem o tom, jak takový „kámen“ odhodit, dostat jej z břicha ven a kde hledat životní rovnováhu… V tom mi velmi pomohlo školení na téma Porozumění významům vlastního prožívání.

Životní rovnováha

Čtvero zakotvení rozděluje duševní svět člověka do čtyř prožitkových polí, v nichž je možno se zakotvit svou pozorností.

První a nejdůležitější zakotvení je zakotvení v těle. Přesunutí pozornosti do tělesné oblasti zaručuje okamžitý návrat do skutečnosti. Ať se v mysli honí hororové představy o budoucnosti, vzpomínky na nepříjemné situace, vždy je tu tělo jako prožitkový bod.

Jak se cítím v těle, která tělesná oblast se hlásí nejvýrazněji? Důležité je procítit tělem prožívanou skutečnost, pak tělesně procítěné vnitřně uchopit a položit si otázku: Co je na tom nejhorší? Co se musí stát? Co chce tělo dělat? V tuto chvíli stačí pouze pozorovat, nijak nejednat. Každému prožitku přidělit prostor.

Druhým zakotvením je zakotvení v cíli nebo ve smyslu života. Cílem zde rozumíme výsledný stav, jehož chce jedinec dosáhnout, ke kterému svým snažením, zaměřeností a svým jednáním směřuje. Člověku se mnohdy může na první pohled zdát, že se rozpadlo vše, co si budoval, co v budoucnu chtěl, k čemu směřoval. I v takové situaci lze najít drobné cíle, které mají smysl. Takovým dílčím cílem může být udržení si fyzické zdatnosti, vytvoření si volného času pro činnosti, které přinášejí klid, uvolnění a jsou přínosné pro daného jedince. V motivačním zakotvení je podstatou záměr a rozhodnost – co chci teď a tady, tento den, eventuálně tento rok ve svém životě dosáhnout?

Třetím zakotvením je zakotvení v mezilidských vztazích. Každý člověk se stýká s jedinci ve svém okolí, nějakým způsobem se k nim vztahuje. Kotvení v mezilidských vztazích je záchranou pro ty, jimž se narušily jiné oblasti života. Mnozí prožívají strach nebo úzkost, která se v přítomnosti blízkých redukuje nebo mizí. Pokud přesune pacient pozornost na kultivaci konkrétního vztahu, mohou ustoupit i jeho strachy a úzkosti z jiné oblasti prožívání.

Čtvrtým zakotvením je zakotvení v instituci, ve které člověk pracuje, vzdělává se, a instituce, které mu pomáhají, jsou nutné, protože ukládají povinnosti, v nichž chtě nechtě člověk žije.

Závěr

Pacienti mají strach a obavy nejen před operací. Po operaci nevědí, zda zvládnou život se stomií, obávají se reakce svého okolí, mají strach z budoucnosti. Jejich pocity jsou spíše negativní. Během častých edukací a pohovorů s nemocnými se jim snažím pomoci. Mimo jiné využívám získané zkušenosti z absolvovaného semináře a zkouším pacienty navést k zakotvení v cíli a ve vztazích. Díky semináři jsem si uvědomila, jak je důležité umět si rozdělit duševní svět do čtvera zakotvení.


O autorovi: Vitalina Moravcová, Chirurgické oddělení, Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, Krajská zdravotní, a. s. (Vitalina. Moravcova@KZCR. EU)

1)
roky) x AST (U/l
2)
PLT (109/l
3)
OR = 2,36, 95% CI 1,34-4,15, p = 0,003), resp. (OR = 2,42, 95% CI 1,22-4,81, p = 0,01
4)
OR = 3,22, 95% CI 2,28-4,55, p < 0,0001), resp. (OR 2,82, 95% CI 1,91-4,15, p < 0,0001
Ohodnoťte tento článek!