Hodnocení nelékařského ošetřovatelského personálu na psychiatrické klinice

Motto: „Poskytnout zaměstanci zpětnou vazbu jeho pracovního výkonu je jednou z nejhodnotnějších odměn, kterou mohou manageři zaměstnanci dát.“

Hodnocení pracovního výkonu sestrou-managerkou je v procesu ošetřování nesmírně důležité. Má zlepšit výkonnost sestry, motivovat ji poskytnutím zpětné vazby, identifikovat její potřeby, podpořit osobnostní a profesionální růst, odpovědět sestře na otázku „jak si stojím, jak si vedu“, zkvalitnit vzájemnou komunikaci (sestry a sestry-managerky). V neposlední řadě hodnocení sester zaručuje konstruktivní přístup k oblastem, které je nutno zlepšit.

Existuje několik typů hodnocení:

* Každodenní neformální hodnocení spočívá v komentářích vedoucího pracovníka k průběžnému výkonu funkce zaměstnanců. * Finanční hodnocení stanovuje výši hmotné odměny za pracovní výsledky. * Systematické hodnocení postavené na pravidelných pohovorech vedoucího a podřízeného.

Hodnocení pracovníků lze dělit na hodnocení po stránce kvalitativní a po stránce výkonnostní.

Použitá metoda

Hodnocení sester jsme provedli standardizovanou metodou. Postupovali jsme dle strukturárního standardu FN Hradec Králové „Hodnocení pracovníků v kategorii SZP, JOP SŠ“. Kriteriální tabulka obsahuje celkem osm kriterií hodnocení a hodnocení celkové, přičemž každé kritérium, včetně celkového, lze ohodnotit body 1 až 5.

Hodnocení všech přímo podřízených pracovníků provedly staniční sestry oddělení v prosinci 2003. S výsledkem hodnocení byly sestry individuálně seznámeny staniční sestrou formou pohovoru. K provedenému hodnocení měly sestry možnost se písemně vyjádřit a stvrdit hodnocení podpisem. Hodnocení bylo provedeno celkem u 26 sester.

Ohodnoťte tento článek!