Hojení ran

Hojení chronických ran

MUDr. Sabina Švestková, Kožní klinika, FN Brno

Jako chronická je označována sekundárně se hojící rána, která i přes kauzální a adekvátní lokální terapii nevykazuje po dobu 8 týdnů tendenci k hojení. Může kdykoliv vzniknout z rány akutní, např. působením inaparentní perzistující infekce nebo v důsledku neadekvátního primárního ošetření. Chronické rány často představují poslední stadium pokročilé destrukce tkáně, vyvolané venózními či arteriálními poruchami nebo poruchami látkové výměny, podmíněnými cévními chorobami, poškozeními vzniklými v důsledku déletrvajícího působení tlaku nebo záření. Příčinou mohou být rovněž exulcerované nádory.

Příčiny vzniku a předpoklady hojení

Fázové ošetřování ran

Ošetřování ran ve fázi čištění

Ošetřování ran ve fázi granulace

Ošetřování ran ve fázi epitelizace

Savost a absorpční kapacita

Prostupnost pro plyny

Snášenlivost obvazů

Bezpečná aplikace

Ohodnoťte tento článek!