Hojení ran – srovnání vlhké a klasické metody

Snahou zdravotníků je, aby dekubity nevznikaly. Pokud již vzniknou, je cílem zdravotníků jejich rychlé zhojení, s co nejmenšími náklady a malým zatížením pacienta.

SUMMARY The goal of the healthcare workers is to prevent decubitus formation and assure fast healing of those that develop, with the lowest possible financial costs and without the undue stress for the patients.

Ve svém článku bych chtěla srovnat léčbu dekubitů pomocí moderních materiálů a Betadine obložek. Dále bych chtěla porovnat náklady na léčbu, míru bolestivosti a frekvenci provádění převazů a pokroky v léčbě rány.

V průběhu dvou měsíců jsem sledovala dva pacienty s dekubity a vedla jsem si záznamy o průběhu hojení, četnosti převazů, nákladech na léčbu.

Kazuistika 1

Muž A. Z., 1925, dg. CMP, dekubity, léčba morfinem 1 ml 8 hod., F 1/1 1000 ml, inkontinence moči i stolice, PMK, nespolupracující, imobilní, dekubity na sacru, četné defekty na HK i DK, zarudnutí na patách.
Z důvodu nespolupráce pacienta, inkontinence stolice a strhávání si obvazů pacientem byly na převazy sacra a boků použity obložky z Betadine, Menalind olej na promazání pat, Menalind pasta a filmový obvaz Opsite flexifix k ochraně predilekovaných míst. Převazy je nutno provádět dvakrát denně. Pacient je umístěn na lůžku kvalitní antidekubitální matrací.

6. 12. Sacrum – dekubitus IV. stupně, velikost 18 x 15 cm, bez sekrece, okraje nepravidelné, krvácí, okolí zarudlé. Pravá kyčel – dekubitus IV. stupně, spodina žlutě povleklá, velikost průměr 1 cm, okolí zarudlé.
15. 12. Sacrum – dekubitus IV. stupně, velikost 18 x 15 cm, černá nekróza, od okrajů se odlučuje, okolí zarudlé. Pravá kyčel – dekubitus IV. stupně průměr 1 cm, spodina žlutě povleklá, okolí zarudlé.
2. 1. Sacrum – dekubitus IV. stupně, spodina nekrotická, zbytky žluté nekrózy, fáze granulace, okolí zarudlé, hojná sekrece, zapáchající. Pravá kyčel -dekubitus IV. stupně, černá nekróza, okraje nepravidelné, okolí velmi zarudlé.
19. 1. Sacrum – dekubitus IV. stupně, průměr 14 cm, cavita, zbytky šedé nekrózy, zápach, hojná sekrece, okolí zarudlé, fáze čištění. Pravá kyčel – dekubitus IV. stupně, průměr 10 cm, nekrózy, okolí silně zarudlé. Hodnocení léčby: U dekubitu na sacru došlo ke zlepšení. Dekubitus na sacru se zmenšil, černá nekróza se rozpouštěla a odlučovala, začala granulace tkáně.
Dekubitus na pravé kyčli se výrazně zvětšil, došlo k jeho zhoršení. Okolí rány bylo silně zarudlé -v průměru pěti centimetrů.

Převazy byly pro pacienta značně bolestivé, bylo nutno je provádět dvakrát denně.
Náklady na léčbu: 1 ks Betadine roztok 483 Kč, 3 balení mulových čtverců 420 Kč, 1 ks Menalind pasta 142 Kč. Celkové náklady na léčbu 1045 Kč.

Kazuistika 2

Žena E. H., 1939, dg. Bronchopneumonie, malnutrice, kachexie, anemie, somnolence, hydrocefalus, medikace Heparin 5000 j., F 1/1 1000 ml. Pacientka je inkontinentní, má PMK, nespolupracuje, neorientovaná, má kvadruparézu, kontraktury na HK i DK, je somnolentní až soporózní. Přijata k paliativní péči.
8. 1. Sacrum – dekubitus II. stupně, 3 x 2 cm, poškozené okolí, granulace, okraje epitelizují, okolí zarudlé. K převazu použita Betadine mast. Převaz jednou denně. Cena převazu 4 Kč.
Pravé lýtko – dekubitus velikosti 2 x 1 cm, stržená kůže, epitelizuje, mírně krvácí. K převazu použit Bactigras. Převaz jednou za čtyři dny. Cena 9 Kč.
Levá pata – dekubitus IV. stupně, velikost 4 x 5 x 0,2 cm, uprostřed černá nekróza průměr 2 cm, okraje granulace, mírně krvácí. K převazu použit Nu-Gel. Převaz jednou za čtyři dny. Cena jednoho převazu 20 Kč.

15. 1. Sacrum – dekubitus II. stupně, 2 x 1 cm, fáze epitelizace, spodina čistá, okraje ohraničené, okolí epitelizuje do průměru 1 cm. K převazu použit Intrasite-GEL. Převaz jednou za tři dny. Cena převazu 15 Kč.
Pravé lýtko – suchý strup, zhojeno. Ošetřeno Menalind olejem. Levá pata – dekubitus IV. stupně, velikost 2 x 1 cm, černá rozpouštějící se nekróza. K převazu použita Askina Thin. Cena převazu 10 Kč. Převaz jednou za tři dny.
21. 1. Sacrum – dekubitus o průměru 0,5 cm, fáze epitelizace, okolí zarudlé. K převazu použit Askina Thin, převaz jednou za dva dny, cena 10 Kč.
Levá pata – fáze čištění a granulace, velikost 3,5 x 2,5 cm, okraje epitelizující, okolí klidné, uprostřed zbytek šedé nekrózy. K převazu použit IntrasiteGEL, cena převazu 15 Kč, převaz jednou za tři dny.

23. 1. Sacrum – zhojeno. Levá pata – zčásti černá nekróza, v okolí fáze epitelizace. K převazu použit IntrasiteGEL. Převaz jednou za čtyři dny. Cena 15 Kč. 4. 2. Levá pata – zčásti černá nekróza, v okolí fáze epitelizace. K převazu použit Intrasite-GEL. Převaz jednou za čtyři dny. Cena 15 Kč.
12. 3. Levá pata – asi polovinu tvoří černá nekróza, druhá část granuluje, od okrajů epitelizace. K převazu použit IntrasiteGEL. Převaz jednou za čtyři dny. Cena 15 Kč.
Hodnocení léčby: Při převazech bylo vidět zlepšení rány. Převazy byly prováděny jednou za čtyři dny, proto byly pro pacientku méně náročné a bolestivé, než kdyby byly prováděny denně.
Náklady na léčbu: Náklady na dvouměsíční léčbu činily 253 Kč.

Závěr

Během svého pozorování jsem zjistila, že při ošetřování ran pomocí vlhké metody jsou viditelnější výsledky, nižší riziko infekce, menší bolestivost při převazech, protože není nutné provádět je 1-2krát denně. Převaz s Betadine obložkami je časově náročný, někteří pacienti mají alergii na jod a může dojít k popálení kůže. Při použití moderních materiálů se defekt může zpočátku zhoršit. Někdy je k dosažení co nejkvalitnější péče nutné obě metody kombinovat.


O autorovi: Jana Zakopalová, FN Brno – Rehabilitační oddělení (janule.z@seznam.cz)

Ohodnoťte tento článek!