Hojení ran v domácí péči

Souhrn péči o ránu. V domácí péči se objevují často chronické rány v podobě chronické žilní ulcerace, dekubitů různého typu a rozsahu, diabetické nohy.

SUMMARY Medications, mobility, and patient and family education are important in wound care. In home healthcare we can often see chronic wounds such as leg venous ulcers, pressure ulcers and diabetic foot syndrome.

Hojení ran je dlouhodobý proces, kdy je nutná spolupráce rodiny, zdravotního personálu a v neposlední řadě pacienta.

Rána je narušení integrity tkáně tělesného povrchu, mnohdy spojené i se ztrátou hmoty tkáně. Rány představují stále aktuálnější problém ošetřovatelské péče. Naším úkolem je poskytnout takovou léčbu ran, která dokáže zkrátit a vyřešit často zdlouhavý a pro pacienta po fyzické i psychické stránce velmi namáhavý proces.

Kazuistika 1

Klientka P. G. (*1948), chronická žilní ulcerace obou dolních končetin, výrazné otoky DKK na počátku léčby. Klientka byla limitovaná omezenou hybností a obezitou téměř po celou dobu léčby.
Celková medikace: Lozap H, Agen, Renpress, Furon, Detralex, Wobenzym.
Lokální ošetření:

* Dermacyn obložky
* místně Betadine mast (obden)
* místně kafrová mast (obden)
* na okolí Menalind pasta
* sterilní krytí
* bandáže DKK (ke kolenům, střídavě do půli stehen)

Kazuistika 1: Začátek léčby

Kazuistika 3: Převzetí do péče

Během léčby pacientka začala užívat enzymatickou léčbu a léčiva na cévy. Zvýšila svou pohybovou aktivitu. Zlepšila se její komunikace a konzultace s ošetřujícím lékařem ohledně léčby. Po zahájení enzymatické terapie se rána začala výrazně lépe hojit. Rána se téměř zhojila, bez sekrece, mírnější otoky DKK, klientka se cítila mnohem lépe.

Kazuistika 2

Klientka A. N. (*1954), primárně ca prsu, s lokálně diseminovaným ca prsu – metastázy v plicích, mediastinu.
Terapie: Klientku jsme převzali do péče z Masarykova onkologického ústavu. Výživa byla podávána pomocí PEG (Nutrison), kontinuálně jsme jí podávali Morfin (24 hodin dávkovačem), podle potřeby bolusově Morfin, Torecan. Pacientka kachektická.
Průběh péče: mobilita omezená, hybnost v rámci lůžka, povrchové oděrky kůže v oblasti sakra. Zajistili jsme ošetřovatelskou péči 1 – 2krát za den (7krát týdně), jinak podle potřeby a stavu pacientky – komplexní péče o onkologického pacienta. Během péče se stav zhoršoval a i přes pravidelné polohování klientky vznikl dekubitus I. až II. stupně (velikost 3 x 5 cm). Ošetřovali jsme jej místně – Betadine roztok, Betadine mast, na okolí rány Menalind pasta. Klientce jsme poskytovali maximální péči, i přes negativní prognózu nemoci. Klientku jsme měli v péči necelé dva měsíce.

Kazuistika 3

Klient A. V. (*1934), DM s komplikacemi, chodící, soběstačný, dieta 9 – diabetická. Do péče jsme jej přijali po propuštění z nemocnice koncem srpna 2008. Stav po diabetické gangréně na LDK, (velikost 12 x 5 cm, hloubka až 1,5 cm) s mírným povlakem a přiměřenou sekrecí. Klient byl mírně limitován v pohyblivosti vzhledem k ráně na LDK, jinak zcela soběstačný.

Celková medikace:

* Inzulin Actrapid (3krát denně)
* Insulinatard (2krát denně)
* Siofor tbl.
* Agapurin ret.
* Secatoxin

Kazuistika 1: Říjen 2008

Lokální ošetření:

* dezinfekce – peroxid vodíku
* místně Chlorophyl spray (obden)
* místně Betadine mast (obden)
* Během šesti týdnů ošetřování klienta defekt na LDK zmenšen (6 x 3 cm, hloubka do 0,5 cm.) S klientem byla výborná spolupráce, během ošetřování intenzivnější dodržování dietního režimu a pohybová aktivita podle možností.


O autorovi: Eva Lenochová, Zdena Škubicová, Alena Jamborová, Oblastní charita Rajhrad, Charitní ošetřovatelská péče (eva.lenochova@caritas.cz)

Ohodnoťte tento článek!