Hojení ran v Pardubicích

VE DNECH 23. A 24. LEDNA 2014 PROBĚHL V PARDUBICÍCH XII. CELOSTÁTNÍ KONGRES S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ NA TÉMA MEZIOBOROVÁ SPOLUPRÁCE PŘI LÉČBĚ RAN A KOŽNÍCH DEFEKTŮ.

Pořadatelem této tradiční akce byla opět Česká společnost pro léčbu rány, Fakulta zdravotnických studií – Univerzita Pardubice a Pardubická krajská nemocnice. Program kongresu nabízel první den přednášky probíhající paralelně na dvou místech v rámci budovy Univerzity Pardubice, následující den se pak koncentrovaly pouze do univerzitní auly. Po oba dny probíhaly v přilehlých posluchárnách workshopy a sympozia. Přednášky se zaměřovaly jak na širokou problematiku platnou ve všech oborech pečujících o rány a defekty (např. infekce), tak na vysoce specializované otázky a oblasti. Představeny byly nové materiály a první klinické zkušenosti. Kromě přednášek českých a slovenských odborníků zazněla i sdělení špičkových specialistů z Velké Británie a Portugalska. Primář MUDr. Ivo Bureš ocenil vysokou úroveň přednášek, zmínil např. kvalitní sdělení věnované klinickému algoritmu hodnocení nehojících se ran, které nabízelo pohled na jeho implantaci očima sestry a lékaře. Kladně hodnotí ale i bloky věnované podtlakové terapii, problematice diabetické nohy, ICHDK, dekubitům, bércovým vředům, kvalitě života pacientů s bércovými vředy, infekcím, popáleninám, čištění defektů pomocí tzv. chytré houby, diferenciální diagnostice ran apod. ČSLR vyhodnotila také nejlepší lékařské a nelékařské přednášky a vítězným sdělením, resp. jejich autorům, bude odměnou uhrazen kongresový poplatek na letošní Evropský kongres hojení ran EWMA v Madridu. Další v pořadí oceněných obdrželi CD s klinickým algoritmem hodnocení nehojící se rány. Tři oceněné nelékařské přednášky zprostředkujeme čtenářům na stránkách Sestry. Program dvoudenního mezinárodního kongresu tak nabídl téměř 70 prezentací lékařů i nelékařských pracovníků a 15 satelitních sympozií a workshopů. Účastníkům, kterých se letos sešlo v Pardubicích 850, představilo své produkty zhruba 30 vystavovatelů.

1)
R
Ohodnoťte tento článek!