Hospicová péče

Sdružení poskytovatelů hospicové péče v ČR (dále jen SPHP) vzniklo v roce 1997. K jeho založení nás vedla potřeba koordinovat, legalizovat a pojmenovat nové služby v našem zdravotnictví, které se zaměřují na poskytování pomoci pacientům, u kterých již byly vyčerpány léčebné možnosti. Jedná se o zařízení typu hospic, v němž je plně respektována individuální a celostní péče – psychická, fyzická a duchovní.

Tato péče musí být poskytována profesionály a erudovanými odborníky, a proto je jedním z hlavních úkolů SPHP dohlížet na její kvalitu a rozvoj vzdělávání v této oblasti. K tomu slouží organizování odborných seminářů – absolvovali jsme přednášky o ošetřování nemocných ve fázi paliativní péče, přednášky duchovní, psychologické, etické, se zaměřením na šíření zkušeností.

V současné době jsme předložili koncepci paliativní péče a léčby bolesti MZ ČR.

Kdo má zájem o spolupráci, nechť využije kontaktu: SPHP, Mgr. Marie Šamánková, tel., fax 02/791 90 96. Ke spolupráci zveme zdravotníky i nezdravotníky, všechny, kdo mají zájem o pomoc lidem v těžkých životních situacích. Dalším zdrojem informací jsou naše stanovy, které jsou k dispozici.

Marie Šamánková,

předsedkyně SPHP ČR

Ohodnoťte tento článek!