Hradec podevatenácté

Ve dnech 12.-13. září 2013 proběhl další ročník mezinárodního kongresu XIX. královéhradecké ošetřovatelské dny. Pořadatelem této tradiční akce byly ČAS – Region Hradec Králové ve spolupráci s FN Hradec Králové, LF UK v Hradci Králové, Nadací pro rozvoj v oblasti umělé výživy, metabolismu a gerontologie a Univerzitou Hradec Králové. Kongres se konal pod záštitou MZ ČR.
V rámci slavnostního zahájení proběhly oslavy 20. výročí založení bakalářského studia oboru ošetřovatelství na LF UK v Hradci Králové. Slavnostního aktu se zúčastnila řada významných hostů, kteří se zasloužili o založení tohoto studia nebo se významně podíleli na výuce

studentů, např. Jaroslava Pečenková a prof. PhDr. Jiří Mareš. V souvislosti s tímto výročím proběhlo také setkání učitelů a absolventů bakalářského studia. Hlavním a nosným tématem letošního kongresu byl Komplexní přístup k pacientovi v rámci integrovaného záchranného systému, návaznost nemocniční péče. Na programu se podílela Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje a Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje. Následující přednáškové bloky byly zaměřeny na péči o pacienta s bolestí, ošetřovatelskou péči v klinických oborech a vzdělávání nelékařských pracovníků. Tato témata jsou bližší oboru ošetřovatelství a také již v rámci kongresu tradiční. Workshop byl věnován základům neodkladné kardiopulmonální resuscitace s praktickým nácvikem a řešením závažných situací v souvislosti se záchranou lidského života. Úvodní slovo prvního bloku přednášek patřilo Mgr. Aleně Šmídové, vedoucí oddělení ošetřovatelství a dalších nelékařských zdravotnických povolání a uznávání kvalifikací MZ ČR, na téma Plánované změny a aktuality v ošetřovatelství. Za profesní organizaci ČAS vystoupila Mgr. Petra Charvátová, Ph. D., která seznámila s aktuálním děním v organizaci. Zmínila mj. i dotazníkový průzkum prováděný ČAS, který se týkal šetření pracovních podmínek nelékařských zdravotnických pracovníků ve zdravotnických zařízeních na území ČR. Výsledky šetření jsou natolik alarmující, že budou podrobně publikovány nejdříve na tiskové konferenci a poté s nimi bude seznámena veřejnost na podzimní konferenci prezidia ČAS.
Po úvodních přednáškách byl program věnován příspěvkům z oblasti práce složek integrovaného záchranného systému ve vypjatých situacích. Celkem po oba dny zaznělo 34 přednášek a bylo vystaveno 14 posterů. Akce se zúčastnilo 229 platících posluchačů, 80 studentů SZŠ a VOŠ Hradec Králové a na 40 čestných hostů. Jubilejní XX. ročník královéhradeckých ošetřovatelských dnů proběhne ve dnech 11.-12. září 2014.
Mgr. Dana Vaňková1, Mgr. Ivana Dvořáčková, Ph. D.2

NOP, FN Hradec Králové1, zástupkyně NOP FN Hradec Králové2

1)
R
Ohodnoťte tento článek!