Hvězdy gastronomie 99

Od 2. do 6. března 1999 se na brněnském výstavišti konají Mezinárodní gastronomické veletrhy Salima, Ibucob, Fruvex, Pivex a Vinex. Na tuto největší gastronomickou akci v ČR je doposud přihlášeno více než 1330 vystavovatelů z 29 zemí. Po opětovném spojení těchto akcí v jediný celek obsazená výstavní plocha přesáhne 35 000 m2. Očekává se přibližně 65 tisíc návštěvníků.

Pro specialisty je připraven bohatý doprovodný program. Letos poprvé je v něm pa-matováno i na pacienty s diabetes mellitus.

Při veletrhu Salima se 2. března 1999 v kongresovém centru bude konat celodenní odborný seminář „Dietní výživa a dietní potraviny“. Je určen široké odborné veřejnosti, zejména dietním sestrám, sestrám z diabetologických ordinací, dietním pracovníkům z nemocnic, závodů a škol. Garantem je Společnost parenterální a enterální výživy a intenzivní metabolické péče, Česká lékařská společnost JEP – sekce klinické výživy, Česká asociace sester, Česká společnost pro výživu a Diabetologické edukační centrum Fakultní nemocnice U sv. Anny v Brně. Seminář bude doplněn výstavou výrobků tuzemských i zahraničních firem produkujících potraviny a jejich doplňky pro nemocné diabetem. V případě zájmu o účast na semináři kontaktujte nejpozději do 15. února 1999: Kongresové centrum Brno, a.s., Výstaviště 1, P.O.BOX 22, 647 00 Brno, pí. Vlasta Valentová, tel. 05/41 15 86 57, fax: 05/43 24 42 77.

KCB

Ohodnoťte tento článek!