Hybridní operační sály

Nemocnice Na Homolce operuje pacienty s nemocemi srdce a cév na hybridním operačním sále.

Celosvětově vzrůstající trend těchto specializovaných operačních sálů odpovídá stále rostoucímu počtu pacientů s kardiovaskulárními nemocemi, pro které je operace na hybridním sále z medicínského pohledu nejlepším řešením. Jednoho komplikovaného pacienta na něm totiž mohou současně operovat cévní chirurgové, kardiochirurgové a kardiologové několika zákroky a postupy najednou. Zákroky na hybridním operačním sále jsou nejen efektivní – krátí čas potřebný na léčení pacienta – ale mají řadu výhod i z lékařského hlediska. Pacient je méně zatěžován, protože namísto dvou operací absolvuje jen jednu, zmenšuje se riziko pooperačních komplikací, například infekcí, a v některých případech je operace na hybridním sále pro pacienta jediným vhodným postupem, protože zavádět některé moderní výztuže tepen bez specializovaného a vysoce kvalitního rentgenu je pro něj rizikové. Léčba pacientů na hybridních sálech může také přinést úspory zdravotnímu systému, protože místo dvou časově oddělených operací je prováděna jen jedna.


O autorovi: (Nemocnice Na Homolce)

1)
roky) x AST (U/l
2)
PLT (109/l
Ohodnoťte tento článek!