Hygiena

Hygienická dezinfekce rukou

V poslední době jsou prováděny v nemocnicích audity na hygienickou dezinfekci rukou a pokožky. Proč si ale vlastně máme ruce dezinfikovat?

Dezinfekce jako ochrana proti nozokomiálním nákazám

Nozokomiální nákaza je onemocnění infekčního původu, které má příčinnou souvislost s hospitalizací pacienta nebo jeho zdravotnickým zákrokem. Přenos nozokomiální nákazy ze zdroje na vnímavého jedince je přímý a nepřímý. Přímý přenos se děje většinou kontaktem, kapénkovou infekcí apod. Při tomto přenosu hraje velmi významnou roli kontakt rukou personálu.

Při nepřímém přenosu je charakteristická nepřítomnost zdroje nákazy. Nepřímý přenos je zprostředkován nejčastěji léčebnými roztoky, kontaminovanými předměty a kontaminovanými diagnostickými pomůckami, kontaminovaným vzduchem či potravinou apod.

Platné předpisy a vyhlášky pro dezinfekci rukou a pokožky

V metodickém návodu k dezinfekci pokožky z Věstníku MZ ČR částka 3 z 18. 5. 1995 je uvedeno:

Mytí rukou. Odstranění nečistot z rukou za použití pevných nebo tekutých mýdel a vody po dobu 30 vteřin. Přednostně používat tekutá mýdla. Ruce se pak osuší nejlépe jednorázovým papírovým ručníkem.

Hygienická dezinfekce rukou (HDR). Je namířena proti ulpívající kožní mikroflóře a provádí se tak, že se alkoholový prostředek např. vtírá do suchých rukou v objemu 3 ml po dobu 30 sekund. Provádí se po úkonech, při kterých dochází k mikrobiální kontaminaci rukou, např. po styku s pacientem s infekčním onemocněním, při aplikaci katetru, po práci s biologickýcm materiálem. Po opakované dezinfekci se ruce ošetří regeneračním krémem.

Dezinfekce pokožky

* dezinfekce pokožky (odběry krve, injekční aplikace léčiv atd.)

* příprava operačního pole.

Tampon se dokonale smočí v roztoku dezinfekčního přípravku doporučeného k dezinfekci neporušené pokožky a důkladně se jím kožní povrch potře. Některé přípravky lze na pokožku aplikovat postřikem, kdy kožní povrch musí být dokonale smočen. Expozice minimálně 30 s nebo do zaschnutí.

Jak nejrychleji provést hygienickou dezinfekci rukou?

Aplikací 3ml alkoholového roztoku a expozicí 30 s, což znamená do zaschnutí. V případě, že máme ruce čisté, nemusíme provádět mytí rukou, ale rovnou aplikujeme alkoholový roztok. Takto provedená HDR je velice rychlá a mnohem účinnější než mytí dezinfekčním mýdlem 2 minuty. Dezinfekční mýdlo při expozici 2 minut dosahuje maximálně účinnosti baktericidní a virucidní. Některé alkoholové roztoky dosahují účinnosti baktericidní, virucidní a špičkové přípravky i fungicidní a tuberkulocidní při expozici 30 s, což je právě expozice hygienické dezinfekce rukou.

Máme čekat s rukama nad hlavou, než roztok zaschne?

Aby hygienická dezinfekce byla co nejúčin-nější, provádíme přesně definované pohyby:

První nutnou podmínkou ke kvalitnímu provedení HDR je aplikace alkoholového prostředku na ruce po dobu 30 s nebo do zaschnutí.

Druhou nutnou podmínkou je efektivně roztok aplikovat na všechna místa rukou, čehož docílíme sérií pohybů rukou:

Dlaň dlaní.

Pravá dlaň přes hřbet levé ruky, dezinfikujte i mezi prsty, stejně postupujte i s levou dlaní.

Vnitřní strana prstů v poloze dlaň ke dlani.

Hřbetní strana prstů a kloubů v dlani levé a pravé ruky.

Palce obou rukou otáčivým pohybem.

Konečky a bříška prstů v dlani levé a pravé ruky.

Alkohol velice brzy vyprchá a provede okamžitou dezinfekci. Roztoky určené pouze pro dezinfekci rukou navíc obsahují zvlhčovací složku, která zabraňuje vysušování pokožky. Jsou k rukám zdravotníků šetrnější, protože je počítáno s jejich častou aplikací. Naopak bezbarvé alkoholové roztoky na dezinfekci pokožky, které aplikujeme u pacientů jednorázově, tuto zvlhčovací složku obsahovat nesmějí, protože jsou určeny pro dezinfekci před aplikací periferních či centrálních katetrů nebo před injekčními aplikacemi. Jedná se však většinou o jednorázový zákrok a malou ošetřovanou plochu. Pro další kontrolu místa vpichu je důležité, aby byl roztok bezbarvý, barevný by mohl zkreslit kontrolu vpichu a mohla by být přehlédnuta počínající flebitida. Pro dezinfekci pokožky před operačním výkonem však používáme barevný alkoholový roztok, kterým si vymezíme operační pole.

Opakované audity ukazují na nedostatky v dezinfekci rukou a pokožky.

Jak sjednat rychle nápravu?

Edukace (přednášky, možnost použití viditelně vyvěšených etiket pro HDR).

Alkoholové roztoky na dezinfekci rukou by měly být na viditelném, přístupném a pevném místě, nejlépe v kvalitních držácích, aby si zdravotníci měli možnost ruce dezinfikovat pravidelně bez hledání roztoku. Mohou být i součástí převazového stolku či stolku s lékařskou nebo sesterskou dokumentací.

U pacientů rizikových na odděleních ARO, JIP a infekcích by dezinfekce měla být k dispozici u každé postele a měla by být prováděna před a po kontaktu s pacientem. Edukovaní vědí, že 80 % přenosu nozokomiálních nákaz je prostřednictvím rukou.

Po ukončení práce bychom si měli ruce ošetřit kvalitním regeneračním mlékem a dát jim možnost regenerovat.

Fota archív autorky

Ohodnoťte tento článek!