Hygiena rukou ve zdravotnictví

Hygiena rukou ve zdravotnictví je téma hojně diskutované, přesto nejsou všechny pojmy a postupy mezi zdravotníky stoprocentně správně zafixované. Jaký je např. rozdíl v mechanickém mytí rukou, hygienickém mytí rukou a hygienické dezinfekci rukou či chirurgické dezinfekci rukou? Klíčová slova: hygiena rukou, mikroorganismy, nozokomiální infekce, dezinfekce

Hygiena rukou ve zdravotnictví

SUMMARY A lot has been said about handwashing and the healthcare workers still do not know all the terms and procedures properly. They often are not aware that there is a difference between mechanical and hygienic handwashing, as well as between hygienic and surgical disinfection. Key words: hand hygiene, microorganisms, nosocomial infections, disinfection

Hygiena rukou a péče o ruce je téma, kterému je v některých zdravotnických zařízeních věnována stále malá pozornost. Zdravotníci většinou správné postupy a pravidla znají, ale jejich dodržování nevěnují odpovídající pozornost. Podílí se na tom velká řada faktorů a jedním z nich je také ten, že zdravotníkům připadá divné, že by se měli učit tak „banální věc“, jako je správně si umýt ruce.

Ruce – zdroj mikroorganismů

Na našich rukou jsou dva typy mikroorganismů, které osidlují oblast rukou trvale (rezistentní flóra) nebo přechodně (tranzientní flóra). Trvale jsou osídleny hlubší oblasti kůže, okolí mazových žláz nebo nehtů a přípravky pro hygienu rukou je neovlivňují. Na rukou je tato flóra většinou v konstantních poměrech. Přechodná flóra je v povrchových zónách kůže a její množství a poměr jsou ovlivněny prostředím a charakterem vykonávané práce. Složení mikrobiální flóry je u zdravotníků jiné než u běžné populace. Může být odstraněna mytím, přenáší se pomocí kontaktu. Tato tranzientní flóra je často zodpovědná za vznik nozokomiálních infekcí.

Hygienické zabezpečení rukou ve zdravotnickém zařízení by mělo mít vždy jednotný postup a měly by být přesně definovány jednotlivé dílčí postupy. Mytí obyčejným mýdlem je nedostačující, protože samotné mýdlo může být zdrojem kontaminace.

1. Mechanické mytí rukou jako součást osobní hygieny – odstraňuje nečistoty a částečně přechodnou mikroflóru z pokožky rukou. Provádí se jako součást osobní hygieny, po sejmutí rukavic nebo běžném kontaktu s pacientem.
2. Hygienické mytí rukou – odstraňuje nečistoty a snižuje množství přechodné mikroflóry na pokožce rukou. Je účinnější než mechanické mytí rukou. Používají se mycí přípravky s dezinfekční přísadou. Provádí se při přípravě a výdeji pokrmů a jako součást osobní hygieny ve zvláštním režimu. NENÍ VHODNÉ PRO RUTINN Í POUŽÍVÁNÍ VE ZDRAVOTNICTVÍ.
3. Mechanické mytí rukou před chirurgickou dezinfekcí – odstraňuje mechanické nečistoty a částečně přechodnou mikroflóru z pokožky rukou a předloktí před chirurgickou dezinfekcí. Provádí se před zahájením operačního programu.
4. Hygienická dezinfekce rukou – redukuje přechodnou mikroflóru na pokožce rukou, hlavním cílem je přerušení přenosu mikroorganismů. Provádí se jako součást ošetřovatelského filtru a bariérové ošetřovatelské techniky, při protržení rukavic během ošetřovatelského výkonu nebo při kontaminaci pokožky biologickým materiálem. Při ošetřovatelském kontaktu je vhodnější než mechanické mytí rukou. Používají se antiseptické prostředky na bázi alkoholu v koncentraci 60-95 %. Důležité je vždy i efektivní sušení rukou. Prostředky určené k dezinfekci mohou plnit svou funkci až po dokonalém oschnutí rukou! Pozornost je potřeba věnovat často opomíjeným místům, tzn. konečkům prstů, dlaním, palcům a meziprstním prostorům.
5. Chirurgická dezinfekce rukou – redukuje trvalou i přechodnou mikroflóru na rukou i předloktí. Provádí se před zahájením operačního programu, mezi jednotlivými operačními výkony nebo při porušení celistvosti rukavic při výkonu. Používáme prostředky určené k chirurgické dezinfekci rukou, které se vtírají po dávkách do suché pokožky rukou a předloktí až do úplného zaschnutí! Ruce musí být vlhké po celou dobu expozice!

Nedílnou součástí hygieny rukou je také následná péče. Preventivní péče o pokožku rukou by měla být součástí osobní hygieny. Používáme regenerační a ochranné krémy a emulze, které mají za cíl předcházet poškození pokožky při všech postupech hygieny rukou.

Nehty a hygiena nehtů – aby byla hygiena rukou efektivní, je třeba věnovat potřebnou péči také nehtům. Ty by neměly přesahovat konečky prstů. Umělé nebo dlouhé nehty jsou osídleny vyšším počtem mikroorganismů než nehty krátké a přirozené. Za hygienický prohřešek je považováno také nošení prstenů a je zcela nepřípustné v operačních provozech.

Používání rukavic – funguje jako mechanická bariéra snižující riziko přenosu mikroflóry z personálu na pacienty a opačně. Při běžném kontaktu s pacientem používáme nesterilní jednorázové rukavice, při chirurgických výkonech rukavice sterilní. Pravidelné používání rukavic nenahrazuje hygienu rukou a následnou péči! Při častém používání rukavic totiž může dojít k porušení přirozené ochranné bariéry pokožky rukou, a správná hygiena a následná péče má proto daleko větší význam.

Závěr

Správná hygiena a následná péče o pokožku rukou je významnou součástí v boji s nozokomiálními infekcemi. Proto by se měla stát nedílnou součástí pracovní kultury ve všech zdravotnických zařízeních.


O autorovi: Martina Eliášová, ABC první pomoc s. r. o. (elpim@tiscali.cz)

Ohodnoťte tento článek!