I. ročník KORN skončil – ať žije druhý!

Sestrám, porodním asistentkám a fyzioterapeutkám z chomutovské nemocnice se letos v dubnu povedla velkolepá akce. Vymyslely a do detailu – počínaje logem a konče kulturním programem – zorganizovaly a připravily dvoudenní celonárodní sesterskou konferenci s titulem Konference registrovaných sester (KORN).

Záštitu nad tímto projektem kromě města Chomutova převzala také ČAS a UNIFY. Samozřejmě tím hlavním byl odborný program. V chomutovském Městském divadle se při něm sešly na čtyři stovky účastníků, aby si rozšířily své vědomosti, zkonzultovaly zkušenosti z praxe a splnily další požadavky pro registraci. Od přijetí zákona, který pro ni stanovuje podmínky, uplynul právě rok. A přesně tolik času zbývalo na to, aby se sestry, chtějí-li pracovat samostatně, zaregistrovaly. Proto neudivil doslova mamutí zájem nejen o prostou účast na této konferenci, ale i o účast aktivní, s vystoupením. Organizátorka akce, hlavní sestra Nemocnice Chomutov, p. o. Anna-Marie Malá, musela dokonce některé přednášky z časových důvodů odmítnout.

Z nabídky byla vybrána jen taková sdělení, která prezentovala to nejlepší – nestandardní a nové metody a postupy v ošetřovatelské péči: Novinky v KPCR, Transplantační program, podmínky nové legislativy, CMP – současné možnosti diagnostiky a léčby, Bazální stimulace v praxi, Funkce zdravotní knížky IZIP z pohledu sester a další témata. Ke konferenci patřily panelové diskuse a interaktivní miniworkshopy – takže každý měl možnost se k jakékoli zde probírané problematice vyjádřit.

Součástí konference byly i odpovědi na otázky, které se stále v souvislosti se zákonem 96/2004 kladou. Odpovídala na ně Mgr. Petra Charvátová, náměstkyně pro ošetřovatelskou péči – vedoucí oddělení kvality FTN v Praze. Hovořilo se také o vysokoškolském vzdělávání sester. Sestry mohou být vzdělané a profesionálně zdatné, a přitom se stane, že plný výkon jejich profese neumožňují podmínky zdravotnického zařízení, ve kterém pracují. Někdy je příčina prozaická -nedostatečná informovanost odpovědných osob o akutních potřebách kvalifikované a kvalitní ošetřovatelské péče. V množství jiných investic pak na ni prostě nezbude. Proto bylo dobrým nápadem organizátorů pozvat na akci zástupce parlamentu, radnice, krajského úřadu, tisku a další hosty. Vedle ředitele Nemocnice Chomutov ing. Milana Burši, MBA usedli do křesel ing. Petr Severa, vedoucí odboru zdravotnictví a Hana Týlová, vedoucí odboru zdravotní péče – oba z Krajského úřadu Ústeckého kraje, ing. Rudolf Kozák, 1. místostarosta Chomutova, MUDr. Jaroslav Krákora, poslanec Parlamentu ČR a zároveň předseda zdravotnického výboru pro sociální politiku a další. Navečer pak navštívil konferenci člen Rady Ústeckého kraje a zároveň člen krajského zastupitelstva MUDr. Vladimír Záhorský.

Ředitel Nemocnice Chomutov, vedle slov uznání sestrám, poděkoval také za důležitých 33 milionů, tedy za částku, kterou dostala nemocnice od Krajského úřadu Ústeckého kraje na zakoupení dalšího potřebného lineárního urychlovače s příslušenstvím pro onkologické centrum. Není to však jen moderní medicínská technika, která řadí chomutovskou nemocnici mezi nejkvalitnější zařízení u nás. Je to i odborná úroveň zdravotníků a hlavně pak atmosféra a chování veškerého zdravotnického personálu vůči pacientům. Na tom se podílí naprosto rozhodující měrou postoj a působení její hlavní sestry AnnyMarie Malé, která sama o sobě říká, že není direktivní typ. 30 let práce na oddělení ARO jí změnilo žebříček životních hodnot. Dnes u sester hodnotí kromě odborné erudice a profesionality především schopnost empatie, vstřícnosti, ale i pokoru. Třebaže byla konference náročná na přípravu, stála mnoho času, úsilí, energie a únava ještě neopadla, organizátoři už přemýšlejí o příštím roce. Další ročník připravuje Anna-Marie Malá jako experiment, o kterém nechce zatím příliš prozradit. Jestliže vše vyjde tak, jak si představuje, bude II. ročník KORN ještě více nestandardní, než byl tento právě proběhlý.

Ohodnoťte tento článek!