IKEM loni transplantoval 50 srdcí

TRANSPLANTAČNÍ CENTRUM LONI PROVEDLO 50 TRANSPLANTACÍ SRDCE, COŽ JE DRUHÝ NEJVYŠŠÍ POČET V HISTORII ČR.

Nejúspěšnější byl rok 1997, kdy bylo transplantováno 65 srdcí. Zákrok dnes patří již ke standardní léčbě selhání srdce. Jeden rok po transplantaci přežívá více než 90 % příjemců, 86 % přežívá více než deset let od operace. Po úspěšné transplantaci se stav nemocného významným způsobem zlepšuje. To lze pozorovat již v prvních dnech po operaci. Rekonvalescence postupuje velmi rychle a pacienti se záhy vracejí k normálnímu životu. Vůbec první transplantaci lidského srdce v bývalém Československu provedli lékaři v Bratislavě 9. července 1968. Pacientka ale žila po operaci jen pět hodin, úmrtnost po transplantacích byla tehdy v celém světě vysoká. Zlom přinesla 80. léta, kdy se začaly úspěšně aplikovat léky usnadňující nemocným přijetí cizího orgánu. První úspěšnou transplantaci srdce v bývalém Československu, ale i ve východní Evropě, provedl v lednu 1984 právě IKEM. Od roku 1984 bylo provedeno 935 transplantací. Vedle IKEM nyní v ČR provádí tuto náročnou operaci od roku 1992 kardiochirurgie v Brně.

1)
R
Ohodnoťte tento článek!