IKEM získal mezinárodní certifikát kvality

Institut klinické a experimentální medicíny v Praze (IKEM ) získal prestižní mezinárodní certifikát kvality ISO 9001:2008.

Certifikát byl nemocnici udělen na základě externího auditu, který hodnotil shodu s požadavky normy. Slavnostní předání certifikátu proběhlo 21. dubna. „Cílem zavedení norem ISO 9001:2008 je nejen udělat si ,pořádek na svém pracovišti‘, ale především ukázat, že se snažíme plnit očekávání pacientů, požadavky legislativních předpisů a vlastní nařízení,“ řekl docent Jan Malý, ředitel IKEM.

První kroky k certifikaci začal IKEM podnikat již v roce 2003. Certifikace jednotlivých pracovišť probíhaly ve čtyřech etapách a byly ukončeny v minulém roce. Certifikační organizace uděluje tento certifikát s omezenou a podmíněnou platností na tři roky. V průběhu tohoto období provádí průběžné audity kvality, monitoruje dodržování podmínek a to, zda nemocnice i nadále usiluje o zlepšování úrovně systému řízení. První kontrolní audit se uskuteční ještě v průběhu tohoto roku.

Ohodnoťte tento článek!