Image diabetu je osobní, profesionální, politická a sociální

Ve dnech 14.–15. 9. 2007 se konala v Amsterdamu v pořadí již 12. konference Federace evropských sester v diabetologii (FEND). Stejně jako v loňském roce v Kodani, také letos hlavní témata reflektovala ohromný nárůst prevalence diabetu na celém světě, závažnost této choroby a naši velkou zodpovědnost a závazek při léčbě, ale i prevenci. Mottem konference bylo: „Image diabetu je osobní, profesionální, politická a sociální“.

V této jedné větě je velmi výstižně shrnuto, jak široký je okruh problémů, který je nutno s tímto narůstajícím trendem řešit. Zejména nárůst diabetu 2. typu je alarmující. S ohledem na zvyšující se počet obézních lidí, jak ve starších věkových skupinách, tak také mezi mladými lidmi a dětmi, a nezdravý životní styl s minimem fyzické aktivity, jsou prognózy do budoucích let velmi smutné. Přibližný celosvětový odhad je v současnosti asi 250 milionu diabetiků, 2000 nových případů denně a 6 úmrtí, která jdou na vrub diabetu každou minutu.

Zdravotní a ekonomické problémy, které způsobují pozdní komplikace jak pacientům, tak společnosti, jsou ohromné a podle všech prognóz stále porostou. Prof. Michael Hirst viceprezident IDF (International Diabetes Federation) navázal na tyto prognózy a připomněl, že v roce 2035 se očekává až 334 milionů diabetiků s největším nárůstem v rozvojových zemích. Mnoho studií prokázalo, že primární prevence dovede odložit manifestaci diabetu u predisponovaných osob.

Sekundární a terciární prevence může zase oddálit nebo zmírnit rozvoj pozdních diabetických komplikací a snížit počet předčasných úmrtí, která jsou spojena s vyšším výskytem kardiovaskulárních komplikací u diabetiků. Anna Marie Felton (prezidentka organizace FEND) pak hovořila o celosvětové kampani, kterou iniciovala právě IDF a FEND. Tato kampaň, jejíž název je Unite for Diabetes (Spojme se za diabetes), má vést všechny země a jejich kompetentní orgány a osoby k tomu, aby vzaly v úvahu speciální potřeby různých skupin diabetiků i celé své populace a zahájily razantní preventivní opatření.

Kromě tohoto nosného tématu byla na konferenci prezentována řada dalších sesterských příspěvků, a to jak ve formě ústních sdělení, tak ve formě komentovaných posterů nebo interaktivních workshopových skupin. Část prezentovaných přednášek lze v tištěné i zvukové podobě najít na internetovém portálu www.fend.com . Náš zájem vzbudily možnosti a kompetence specializovaných diabetologických sester z Anglie tzv. „nursing prescriber“, které mohou předepisovat některé léky a pomůcky. Dále nás zaujaly do popředí vystupující problémy léčby a ošetřování diabetu příslušníků minoritních skupin, o kterých velmi zasvěceně hovořila švédská lékařka libanonského původu dr. Saleh Sattin.

Na závěr jsme se zúčastnily sympozia, kde byly prezentovány evropské standardy pro aplikaci inzulinu založené na důkazech. Část těchto guidelinů – standardů jsme vám chtěly zprostředkovat pomocí plakátu, který je součástí tohoto periodika. Má sestry upozornit na nutnost přemýšlet o tom, jaký způsob aplikace je nejvhodnější pro konkrétního pacienta. Mezi zdravotníky však velmi často přetrvávají zažité stereotypy. Pokud chceme poradit pacientům optimální způsob aplikace inzulinu, musíme vzít v úvahu typ aplikovaného inzulinu a vrstvu podkoží ve zvolené oblasti. Podle toho pak přizpůsobit sklon a délku jehly. Firma Novo Nordisk nám prostřednictvím přiloženého plakátu poskytuje užitečnou pomůcku pro práci s našimi pacienty.


Bc. Marie Libichová, Bc. Marie Jouklová, Česká diabetologická společnost – sekce sester

Ohodnoťte tento článek!