Implantace srdeční chlopně cestou podklíčkové tepny

Výjimečným způsobem operovali kardiologové Nemocnice Podlesí srdeční chlopeň.

Implantace srdeční chlopně cestou podklíčkové tepny

Lékaři pacientce vyměnili chlopeň bez chirurgického otevření hrudníku a jako první nemocnice v ČR zavedli chlopeň cestou podklíčkové tepny. Výměna chlopně se obvykle provádí zavedením katétru přes stehenní tepnu, tato nemocná však měla stehenní tepny příliš úzké, a proto zvolili lékaři náhradní přístupovou cestu podklíčkovou tepnou. Náhrada aortální chlopně, při které není otevřen hrudník pacienta, se provádí u lidí, u nichž nemůže být například kvůli diabetu nebo onemocnění ledvin či plic proveden klasický chirurgický zákrok. Nemocnice Podlesí je součástí národní sítě kardiovaskulárních center, kterou v minulém roce vytvořilo Ministerstvo zdravotnictví ČR. Síť tvoří celkem 17 pracovišť, z toho 11 komplexních. Nemocnice Podlesí tak od minulého roku spadá mezi nejlepší pracoviště, která zajišťují komplexní péči o zvlášť nákladné a složité případy v kardiochirurgii, intervenční kardiologii nebo cévní chirurgii.

Ohodnoťte tento článek!