Implantace totální endoprotézy ramenního kloubu z pohledu sestry

Doménou dnešní ortopedie jsou implantace umělých kloubních náhrad. S rozvojem moderních kloubních implantátů jsme vedle již standardně užívaných TEP kyčelního a kolenního kloubu přistoupili i k náhradě ramenních kloubů.

Pacienty, přicházející na naše oddělení k implantaci cervikokapitální endoprotézy (CKP) nebo totální endoprotézy (TEP) ramenního kloubu, můžeme rozdělit do dvou skupin:

Pacienti s degenerativním onemocněním artrózou, revmatickou artritidou, nekrózou hlavice kosti pažní.

Pacienti s úrazovým poškozením hlavice humeru.

Předoperační příprava

Vzhledem k náročnosti výkonu je nutná dokonalá předoperační příprava. Pacient musí mít předoperační interní vyšetření, včetně určených biochemických a hematologických testů. Kontrolu laboratorních výsledků doplňuje objednání krevních derivátů.

U netraumatické diagnózy nevyžaduje horní končetina předoperačně fixaci. U traumatických diagnóz je obvykle postižená horní končetina fixovaná v závěsu na šátku nebo je použita speciální pásová ortéza. Lokálně je ošetřování operačního pole zaměřeno na vstřebávání hematomu a otoku. Bezprostředně před operačním výkonem je nutno odstranit ochlupení z axily. Tyto úkony jsou doplňovány dechovým cvičením, polohováním a kontrolou periferie horní končetiny. Samozřejmostí jsou analgetika indikovaná lékařem.

Pacient na operačním sále

Na operačním sále vyžaduje implantace náhrady ramenního kloubu speciální polohu. Po přivezení na operační sál je pacient uveden do celkové anestezie a za asistence operatéra uložen do polohy v polosedě. Operované rameno musí přesahovat přes okraj stolu tak, aby bylo dobře přístupné jak pro rtg přístroj, tak pro volnou manipulaci horní končetiny všemi směry. Osvědčilo se nám podložit rameno klínem výšky 5 – 8 cm. Boční opěra hlavy a břicha na operované straně zabraňují možné změně polohy. Po široké dezinfekci operačního pole je nutné přiložit sterilní roušky tak, aby byl ponechán dostatečný prostor pro operační přístup. Po zavedení protézy provádí operatér rtg kontrolu. Po ukončení operace ránu překryjeme samolepicím sterilním krytím. Končetinu fixujeme pásovou ramenní ortézou na suché zipy – ta nahrazuje složitou aplikaci Desaultova obvazu.

Péče o pacienta po operaci

V pooperačním období je pacient uložen na jednotce intenzívní péče. Zde jsou sledovány základní vitální funkce, krevní ztráty v Redonově drenáži a obvaze. Je nutná častá kontrola periferie operované končetiny. Druhý den po operaci je proveden převaz, kdy bývá extrahován Redonův drén. Obvykle po 48 hodinách je pacient přeložen na standardní ošetřovací jednotku, kde je zahájena řízená rehabilitace včetně polohování operované končetiny na abdukční dlaze. Zde je velice důležitá spolupráce pacienta, výběr správné velikosti abdukční dlahy a její aplikace. První nasazení abdukční dlahy provádí zdravotní sestra s lékařem. Dlahu necháváme přes den, na noc horní končetinu fixujeme opět pásovou ortézou. Cvičení zahajujeme aktivním pohybem lokte a prstů k zlepšení prokrvení. Podle ordinace lékaře se postupně přidávají pasívní cviky v ramenním kloubu. Pokud nenastanou žádné komplikace, 10. – 13. den po operačním výkonu jsou odstraněny stehy a pacient bývá přeložen na lůžkovou část rehabilitačního oddělení k další intenzívní rehabilitaci.

Foto archív oddělení

Abdukční dlaha

Ohodnoťte tento článek!