Informace z prezidia ČAS

Sněm předsedkyň sekcí ČAS se konal 22. září v Brně. Byly zde představeny aktuální aktivity ČAS včetně novelizace internetových stránek a přípravy jejich anglické verze. Předsedkyně také připravily plán aktivit na další období.

Na sněmu byly představeny pracovní skupiny předsedkyň a byl představen systém, podle něhož budou pracovat a vzájemně se informovat. Jde především o vytvoření vizí, standardů a pravidel. V současnosti vrcholí přípravy odborné konference ČAS, která proběhne 17. listopadu v Karlových Varech na téma Bezpečné prostředí pro pacienty.

Členky prezidia se průběžně zúčastňují akcí v jednotlivých regionech a v čele s prezidentkou připravují nový Strategický plán České asociace sester na léta 2007–2010. Ve dnech 19.–22. září navštívily Prahu kolegyně z Finska. Byl pro ně připraven pestrý program, během něhož byly seznámeny se systémem práce českých sester. Na přelomu září a října proběhla tisková konference na téma E-learning – možnost dalšího vzdělávání.


Bc. Irena Pejznochová Tiskové oddělení ČAS

Ohodnoťte tento článek!