Informační servis

Poprvé společně

Ve dnech 7. až 8. dubna se uskutečnilo v Srbsku u Karlštejna pracovní zasedání prezidia ČAS a předsedkyň jednotlivých sekcí. Účastníci vyslechli programové prohlášení nově zvoleného prezidia, schválili Etický kodex a podali návrhy na členy etické a disciplinární komise. Dále schválili Finanční a Disciplinární řád ČAS, informovali o pravidlech při nakládání s finančními prostředky jednotlivých sekcí a regionů a nakonec připravili podzimní seminář.

V jednotlivých odborných sekcích Asociace proběhly nebo probíhají volby do výborů sekcí. Tyto volby jsou nutné u sekcí, které byly duplicitní jak v ČAS, tak v ČSS, anebo již předešlému výboru skončilo funkční období.

V příštím čísle Sestry bychom vás rádi seznámili s předsedkyněmi jednotlivých od-borných sekcí, upřesnili jejich adresy a poskytli vám plán akcí odborných sekcí. V našem časopise najdete také přihlášku do ČAS. Všichni se těšíme na vaši spolupráci.

PhDr. Irena Nerudová

Nové logo ČAS

Ohodnoťte tento článek!