INFORMAČNÍ SERVIS

O semináři ve Slaném

Vše, co by měla sestra vědět o kanylách: tak by se také dala nazvat přednáška Evy Rohanové (na snímku Vladimíra Brady). Zazněla na zasedání sekce ARIP ČAS, které se uskutečnilo ve dnech 6. až 10. června ve Slaném. Sestry měly možnost vyslechnout úvod o historickém vývoji kanyl a jejich užití, přednostech intravenózní terapie, dozvěděly se, jaké jsou současné pomůcky pro kanylaci, podle čeho volit periferní žilní kanyly, jaké jsou zásady jejich ošetřování, jak zabezpečovat prevenci sekundárních nákaz – a v tomto sestra může udělat velice mnoho – jaké jsou indikace pro výměnu kanyl, komplikace spojené s žilními kanylami atd.

Trochu z jiného soudku byla přednáška Lenky Duškové z nemocnice ve Šternberku, nazvaná Etické problémy informovanosti pacientů o výkonech a léčbě. Na kazuistice dokumentovala, že v tomto směru ještě zdaleka nejsme zběhlými profesionály.

Bc. Petra Fribertová seznámila přítomné s činností Vzdělávacího centra pro periferní kanylaci ve FN Královské Vinohrady, o kterém jsme podrobně informovali v našem časopise u příležitosti jeho otevření (viz Sestra 3/2000). Uvedla, že zájem o kurzy – a to jak ze strany sester, tak i lékařů – převýšil veškeré původní přestavy, takže v současné době jsou obsazeny až do konce roku.

Seminář byl v 1. dnu završen návštěvou firmy Linet v blízkých Želevčicích, kde byla možnost zhlédnout výrobu zdravotnických interiérů a především ošetřovatelských lůžek a seznámit se ve výstavní hale s veškerou produkcí této známé české firmy. Večer sestrám věnoval ředitel Linetu ing. Zbyněk Frolík a další zástupci vedení,

Na semináři proběhly také volby do předsednictva sekce. Se všemi nově zvolenými předsedkyněmi sloučených sekcí nové ČAS vás kompletně seznámíme v podzimním čísle našeho časopisu.

Jarmila Škubová

Ohodnoťte tento článek!