Informační servis

Významná novinka na ministerstvu zdravotnictví

Ministerstvo zdravotnictví zřídilo k 1. 9. 2000 odbor ošetřovatelství. Poprvé v české historii tak došlo k oddělení problematiky v chráněných povoláních od lékařských věd. Ředitelkou odboru byla jmenována Mgr. Ivanka Kohoutová. Současně je tím splněn jeden ze základních požadavků EU, která deklaruje, že vedení samostatného odboru má být zajištěno vysokoškolsky vzdělanou sestrou.

Otakar Černý, mluvčí MZ ČR

Pozvánka

Ústav teorie a praxe ošetřovatelství Vás srdečně zve na slavnostní shromáždění u příležitosti 40. výročí trvání univerzitního studia sester.

Velká aula Karolina, 13. října 2000 v 9.00 hodin.

Setkání bude pokračovat odborným programem ve velké posluchárně Filozofické fakulty UK (10,30 – 13,30 hodin).

Redakce děkuje

Děkujeme všem sestrám, které se zúčasnily ankety našeho časopisu, vyhlášené v čísle 6/2000. Velmi nám tím pomohly v naší práci. Anketa však samozřejmě není jedinou možností, jak se spojit s redakcí. O všech vašich námětech diskutujeme a požadavky, které se opakují, budeme akceptovat.

Těšíme se na další spolupráci.

Jarmila Škubová

Ilustrační foto

Marta Jedličková

Ohodnoťte tento článek!