Inkontinence klientů-seniorů v domácí péči

Poruchy funkce dolních močových cest zahrnují stavy, pohybující se mezi extrémy, jimiž jsou na jedné straně retence a na druhé straně inkontinence. Oba tyto typy poruch mají své rozdílné komplexní příčiny a také své důsledky, které se mohou projevit dalšími nemocemi. (www.anamneza.cz)

SUMMARY

Disorders of lower urinary tract include various conditions ranging from urinary retention to incontinence. Both types have their own causes and consequences which can be demonstrated by other diseases. (www.anamneza.cz)

Inkontinence moči je nechtěný únik moči, který je objektivně prokazatelný a je pro pacienta sociálním a hygienickým problémem. Ztráta moči jinou cestou než uretrou se označuje termínem extrauretrální.Močový měchýř je svalový dutý orgán, který mění tvar podle náplně. Shromažďuje moč a vyprazdňuje se, močová trubice řídí a odvádí ji z organismu. Vyprazdňování močového měchýře se uskutečňuje každé 3-4 hodiny, močová roura u ženy je dlouhá 4 cm, u mužů 20 cm. Náplň močového měchýře je 250-350 ml.

Typy inkontinence* stresová inkontinence* urgentní inkontinence* smíšená inkontinence* inkontinence z přeplnění

Stresová inkontinence je mimovolný únik moči, při kterém intravezikální tlak převýší tlak intrauretrální bez současného stahu svalstva stěny měchýře. V etiologii hraje patrně největší roli dislokace močové trubice z oblasti působení nitrobřišního tlaku, který se pak při svých změnách na ni nepřenáší.

Urgentní inkontinence – nestabilní měchýř -spontánní nebo vyprovokovaná kontrakce měchýře během plnicí fáze, provázená silným nucením, které pacient nemůže potlačit. Etiologicky hraje poměrně často roli ztráta volní kontroly detruzorového reflexu, bývá idiopatická nebo neurogenní, a podle přítomnosti svalové kontrakce v cystometrickém záznamu motorická nebo senzorická.

Smíšená inkontinence popisuje stav, kdy pacient trpí jak stresovou, tak i urgentní inkontinencí. Jedná se o nepříjemnou kombinaci potíží, jejichž léčba je obvykle složitější a nemusí být stoprocentně účinná.

Inkontinence z přeplnění je inkontinencí z přetékání plného močového měchýře, k němuž dochází bez aktivity detruzoru měchýře. Pro úplnost je třeba zmínit extrauretrální formy inkontinence, které představují vrozené stavy a dále pak skupinu stavů získaných (různé formy píštělí).

Příčiny inkontinence* neurologická onemocnění* transverzální léze* zvýšení nitrobřišního tlaku* hypertrofie prostaty u mužů* prolapsy u žen* dehydratace* infekce* omezená hybnost* zadržování stolice* deprese* dlouhodobě zavedený PMK* diabetes mellitus

Pomůcky pro inkontinentní

Existuje naštěstí množství pomůcek, které zajišťují spolehlivou a nenápadnou absorpci moči a odstraňují tak mnohé sociální a hygienické potíže. Vyrábějí se v různých formách a velikostech. Při péči o inkontinentní klienty lze využít široké spektrum pomůcek od různých firem:

* pleny* plenkové kalhotky* slipové vložky* absorpční podložky

Ošetřovatelská péče u klientů s inkontinencí

Zajištění dostatečné hygienické péče, výměna pomůcek pro inkontinentní podle potřeby klienta, polohování klientů, edukace rodiny, úprava pitného režimu, používání vhodné kosmetiky pro inkontinentní (jako prevence opruzenin a vzniku patologických kožních změn).

Ošetřovatelské dg. u klientů s inkontinencí

* riziko vzniku infekce (nevyměňování pomůcek podle potřeby klientů)* riziko vzniku poruchy integrity kůže* neznalost potřeba poučení* inkontinence moče* snížený komfort klienta

V rámci pečovatelské a ošetřovatelské péče je mnoho klientů, kteří trpí různou formou inkontinence, nejčastěji se jedná o inkontinence moči. A jen málo klientů o problému s inkontinencí mluví a přizná si ho. Inkontinence je velice intimní problém, proto je potřeba zvolit ke klientovi individuální přístup. Pokud klient vycítí „přátelský“ přístup ze strany personálu, lépe se s ním pracuje a otevřeněji mluví o svých problémech. Problém s inkontinencí ovlivňuje psychiku klienta a ten bývá velice zranitelný a často i psychicky labilnější.

KAZUISTIKY

Klientka J. K. (*1926), poskytována kombinovaná péče (poskytnutí ošetřovatelské a pečovatelské péče). Bydlí sama v rodinném domku, spolupráce s rodinou špatná. Při šetření zjištěno, že klientka je částečně soběstačná, má problémy s hybností. V domě zápach moči, klientka nechtěla přiznat, že má nějaký problém. Po chvíli rozhovoru, jenž byl veden nenásilně, se klientka rozpovídala. Přiznala, že má problém s únikem moči již delší dobu, ale nepoužívá žádné pomůcky. U žádného odborného lékaře nebyla a praktickému lékaři tuto skutečnost nesdělila.

Klientce jsme doporučili plenkové kalhotky (Tena pants), jsou podobné klasickému spodnímu prádlu. Člověk si zachová komfort a cítí se dobře – nepřipomíná mu to tolik problém a neizoluje se tolik od společnosti. U klientky jsme zavedli ošetřovatelskou a pečovatelskou službu, při nichž jsme chtěli dosáhnout určitého cíle. Ošetřovatelská péče byla směrována k posilování pánevního dna a celkové aktivizaci klientky. Pečovatelská služba potom byla zaměřena na hygienickou péči a edukaci klientky, s doporučením, jakou hygienickou kosmetiku má používat.

Klientka L. B. (*1948), poskytována ošetřovatelská péče, stav po cévní mozkové příhodě (2006), dlouhodobě upoutána na lůžko, nesoběstačná, odkázána na péči druhé osoby, na lůžku pouze sed s oporou. Klientku je nutno krmit, zajistit komplexní hygienickou péči, téměř nekomunikuje, spolupráce velice omezená. Pečuje o ni dcera. Klientka s inkontinencí moče i stolice po CMP, v rámci možnosti kůže bez patologických změn. Vznik dekubitu pouze 1krát (I. stupeň, při viróze u klientky).

Hygienickou péči u klientky provádí dcera 1-2krát denně (ráno + večer), v případě potřeby vícekrát denně, polohování individuálně podle stavu klientky (má polohovací postel), dostatečně hydratovaná. Z pomůcek jsou u této klientky používané plenkové kalhotky Tena a Abri, absorpční podložky, z kosmetiky je v péči využívaná kosmetika Menalind (čisticí pěna, ochranná emulze) a kosmetika Lohman Rausher (olejová emulze).


Eva Lenochová, Milada Blinková, Helena Grycová Charitní ošetřovatelská a pečovatelská služba Oblastní charita Rajhrad (lenochova@dlbsh.cz)

Ohodnoťte tento článek!