Inkontinence stolice a rehabilitace

Souhrn Pracuji na rehabilitačním oddělení FN Brno-Bohunice. U nás jsou hospitalizováni pacienti s různými diagnózami a s různou perspektivou návratu do plnohodnotného života, tzn. pacienti po CMP, po totální endoprotéze kyčle nebo kolene, pacienti s bolestmi páteře nebo po její operaci, ale stále častěji jsou k nám přijímáni pacienti i pacientky z celé Moravy, a dokonce i celé České republiky s diagnózou inkontinence stolice.

SUMMARY I work in a department of rehabilitation of FN Bohunice. Our patients have various diagnoses and prognoses. We have patients after CVA, hip or knee replacement, back pain, back surgery. Increasingly we have admitted patients with stool incontinence from all of the Czech Republic.

Inkontinence stolice je onemocnění, kdy pacient ztrácí kontrolu při vyprazdňování stolice a dochází k nekontrolovatelné defekaci.

Podle dostupné literatury jsem zjistila, že inkontinencí stolice trpí 5 až 7 % populace a jsou jí postiženy častěji ženy. Inkontinence, ať již stolice nebo moče, představuje velký psychický problém. Lidé jsou často izolovaní od společnosti, mají pocit méněcennosti a léčí se pro depresivní stavy. Zasluhují si naši pozornost, schopnost naslouchání, a především odbornou pomoc. Naše práce byla a stále je o komunikaci, i když na ni kvůli administrativě máme méně času.

Inkontinenci dělíme na tři stupně: 1. stupeň – pacient neudrží plyny, ale udrží stolici, 2. stupeň – pacient neudrží plyny a řídkou stolici, 3. stupeň – pacient neudrží ani formovanou stolici.

Dělení podle základní příčiny

Motorická inkontinence: Vzniká při mechanickém poškození složitého nervosvalového aparátu svalového dna pánevního (úraz, operace, zánět, porod), při poranění svěračů (operace, píštěl, ruptura hráze či nešetrná epiziotomie, trauma), ochabnutí svěračů (stařecká involuce, záněty, prolaps rekta), insuficience pánevního dna.

Senzorická inkontinence: Je způsobena poruchou vnímání přítomnosti stolice a plynů v rektu a análním kanále (paraplegici, poranění nervová), blokádou análního kanálu (prolaps anu, prolaps hemoroidů, tumor), absencí anodermu (Whiteheadova operace), lokálním drážděním (proktitidy, hemoroidy) nebo je neurogenní (diabetická neuropatie, míšní léze, hernie disků). V praxi se nejčastěji setkáváme s inkontinencí stolice smíšeného typu.

Nezbytná diagnostická vyšetření

* anorektální manometrie – kontrola funkce análního svěrače a jeho schopnost reagovat na podněty volní i mimovolní, jeho funkčnost a citlivost, * utrasonografie konečníku, análních svěračů i jejich okolí, * defekografie – zobrazení průběhu defekačního aktu a grafické znázornění eventuálních patologií – rektokéla, enterokéla, * EMG análních svěračů, * anoskopie, rektoskopie a kolonoskopie.

Léčba

Léčba inkontinence stolice spočívá v odstranění příčiny, pokud to je možné a indikované. Chirurgickým řešením je anální plastika, rekonstrukce svěračů, hemoroidektomie. Důležitá je úprava diety a medikace. A v neposlední řadě také rehabilitace: LTV – posílení svalového dna pánevního – speciální cvičební jednotka je elektrogymnastika pánevního dna pomocí přístroje Phyaction 787 a elektrostimulace pánevního dna cvičením pomocí přístroje myofeedback – přístroj Gymna Myo 420.

Před zahájením rehabilitace musí být každý pacient s inkontinencí stolice pečlivě vyšetřen a stanovena příčina a diagnóza. Bez toho nesmí být rehabilitace zahájena.

Myofeedback

Díky myofeedbacku získá pacient lepší kontrolu nad aktivními motorickými jednotkami. Zviditelní se aktivita svalu, i když kontrakce není patrná, svaly pánevního dna nejsou vidět, takže myofeedback nás informuje zpětně o tom, zda se ve správnou chvíli relaxují či stahují správné svaly. Dochází k lepšímu využití funkce příčně pruhovaných svalů a jejich rychlejšímu zotavení ve fázi relaxace, a to pomocí dvou vaginálních sond zobrazených na obrázku a obdélníkové elektrody.

Kontraindikací této metody je těhotenství, záněty pochvy a konečníku, menstruace, tumory, trombóza, krvácivé stavy, kovové implantáty, s kardiostimulátorem může pacient využít myofeedback pouze se souhlasem internisty.

KAZUISTIKA

Pacientka G. K. (*1960) byla odeslána na naše oddělení z chirurgické kliniky k posouzení a doporučení terapie. Potíže s kontinencí stolice začaly asi před 20 lety po porodu třetího dítěte, postupně se vystupňovaly tak, že jí byla v roce 2004 provedena kolostomie a plastika svěrače konečníku. Před touto operací rehabilitovala v místě bydliště na různých pracovištích prakticky bez efektu. Také trpí lumboischialgií. Žádostí chirurga bylo pokusit se o posílení svalového dna pánevního u nás ve FN Brno. Mimo jiné se léčila také pro depresivní stavy, nyní bez medikace.

Průběh hospitalizace na rehabilitačním oddělení

Po vstupním pohovoru a přijetí na oddělení jsme stanovili tři základní ošetřovatelské diagnózy týkající se: 1. bolesti 2. psychického stavu 3. četnosti a konzistence stolice

Na našem oddělení se každý den hodnotí a zaznamenává do ošetřovatelské dokumentace bolest podle subjektivního pocitu pacienta na stupnici intenzity 0 až 10, kdy stupeň 0 nejsou žádné bolesti, stupeň 10 nesnesitelná bolest, a sledujeme účinek analgetické medikace. Při příjmu byla bolest páteře na stupni 6 až 7. Každý den jsme hodnotili psychický stav i četnost úniku stolice. Došetřili a vyloučili jsme neurogenní lézi. Defekt svěračů byl vyloučen již ambulantně, začali jsme s intenzivní rehabilitací svalů dna pánevního, každý den pacientka absolvovala kondiční léčebný tělocvik i dechová cvičení, cvičení na míčích, na bicyklu, individuální tělocvik na posilování svalového dna pánevního, dostávala ultrazvuk na povolené svalstvo, fyzikální terapii na elektostimulačním přístroji myofeedback Gymna Myo 420 na posílení svalů dna pánevního, a v této terapii pokračovala i doma na zjednodušeném přístroji Myself, který si na naše doporučení zakoupila. Na bolest jsme aplikovali infuzní a medikamentózní analgetickou terapii. Před propuštěním absolvovala anální manometrii, která potvrdila dobrý výsledek.

Hodnocení průběhu hospitalizace

Pacientka je pravidelně 2krát do roka hospitalizována na našem rehabilitačním oddělení. Největší úspěch byl v roce 2006, kdy výsledek anální manometrie byl natolik uspokojivý, že kolostomie mohla být úplně odstraněna. Nyní při pravidelné rehabilitaci svalů dna pánevního má pacientka kontrolu nad všemi stolicemi. Může ovlivnit svoji defekaci. Nebojí se cestovat s rodinou a přáteli. Při delších cestách užívá přípravek Imodium. Došlo ke zmírnění bolestí bederní páteře (stupeň bolesti 2). Celkově se pacientka cítí lépe.


Ilona Cendelínová, Rehabilitační oddělení, FN Brno-Bohunice (ilona.cendelinova@fnbrno.cz)

Inkontinence stolice a rehabilitace
Ohodnoťte tento článek!
5 (100%) 3 hlas/ů