Inkontinence u pacientů v domácí péči

Výběr pomůcek pro inkontinentní pacienty je individuální, každému vyhovuje jiný typ pomůcky. Omezení je pouze v preskripci pomůcek pro inkontinenci, typ pomůcky závisí na stupni inkontinence. V rámci ošetřovatelské a pečovatelské služby jsou nejčastějšími pacienty dlouhodobě nemocní, polymorbidní a onkologicky nemocní lidé. Tito lidé jsou často omezeni v soběstačnosti, hybnosti a ve velké míře odkázáni na péči druhé osoby. Klíčová slova: inkontinentní pomůcky, domácí péče, zdravotní pojištění

SUMMARY
The selection of the incontinence equipment is individual. The only limitation is in prescription, the type of the equipment depends on the stage of incontinence. The most common clients of nursing and supportive care are patients with chronic conditions, multiple diseases and cancer. These patients often suffer from decreased selfcare abilities and mobility, and they depend on others for care. Key words: incontinence appliances home care, health insurance

Většina pacientů se za problém s inkontinencí stydí a je potřeba s nimi navázat vhodně a citlivě kontakt, aby se člověk s problémem inkontinence necítil odsunutý na „druhou kolej“ a nebál se o svém problému otevřeně mluvit.

Pomůcky pro inkontinentní pojištěnce předepisuje na poukaz smluvní lékař pojišťovny odbornosti praktický lékař, urolog a nefrolog, gynekolog, neurolog, lékař v oboru geriatrie. Nárok na předpis vzniká při splnění indikací od 3 let věku pojištěnce, a to pouze při prokázané patologické inkontinenci. V případě, že pomůcky předepisuje odborný lékař, v jehož péči je inkontinentní pojištěnec, je povinen písemně informovat praktického lékaře pojištěnce o vyšetření a předepsání pomůcky. Pojištěncům v ústavní péči (hospitalizace) a v odborných léčebnách pojišťovna tyto pomůcky nehradí.

Uvedené pomůcky mohou být předepsány na poukaz nejvýše na dobu 3 měsíců. Tato maxivěka. mální preskripce se využívá především u pacientů ve stabilizovaném stavu, u kterých je předpoklad účelného využití celého množství. Pomůcky pro inkontinenci dělíme na savé, sběrné a obstrukční.
Indikací pro předpis na pomůcky pro inkontinentní pacienty je inkontinence dělená do tří stupňů – lehkou, střední a těžkou. Nejedná se o diagnózu, ale o stupeň finanční náročnosti na ošetřování a zajištění pacienta:

1. stupeň: lehká inkontinence – především stresová inkontinence všech stupňů, kde se zpravidla volí vložky pro lehkou inkontinenci. Používání pomůcek pro inkontinentní je nepravidelné. Ztráty moče jsou 50 až 100 ml v průběhu 4 hodin, únik moče nastává při kašli, smíchu, kýchnutí či zvedání předmětů. V případech ostatních typů inkontinence (reflexní, urgentní, extrauretrální) kde není prioritní stresový manévr, musí odborník klasifikaci provést s přihlédnutím k údajům v mikční kartě pacienta (anamnéza), případně k výsledkům vyšetření dolních močových cest (fyzikální vyšetření, cystoskopie, uroflowmetrie, cystografie, ultrasonografie apod.).

2. stupeň: střední inkontinence – ostatní typy inkontinence zejména u mobilních pacientů. Využívány jsou především pleny absorpční. Používání pomůcek je nutné denně. Ztráty moči při tomto stupni se pohybují do 200 ml za 4 hodiny, únik moči nastává při změně polohy, při běhu, chůzi, chůzi po schodech, při fyzické námaze.

3. stupeň: těžká inkontinence – ostatní typy inkontinence v pokročilém stadiu především u ležících pacientů, spojené také s inkontinencí stolice. Využívány jsou hlavně kalhotky absorpční. Používání pomůcek je trvalou nutností. Ztráty moči jsou větší než 200 ml za 4 hodiny, případně kombinované s retencí stolice. Moč, příp. stolice uniká trvale, bez možnosti jakkoli kontrolovat tento stav.

Pomůcky pro inkontinentní jsou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění podle následujících limitů:

1. stupeň

* vložky pro lehkou inkontinenci – maximálně 150 ks měsíčně – nejvýše do 550 Kč,
* fixační kalhotky – maximálně 24 ks ročně – nejvýše do 190 Kč,
* kondomy urinální – maximálně 30 ks měsíčně – nejvýše do 900 Kč,
* sáčky sběrné urinální – maximálně 10 ks měsíčně – nejvýše do 600 Kč,
* svorka inkontinenční pro muže – maximálně 2 ks ročně.

2. stupeň

* pleny vložné, vložky – maximálně 150 ks měsíčně – nejvýše do 900 Kč,
* fixační kalhotky – maximálně 24 ks ročně – nejvýše do 190 Kč,
* kondomy urinální – maximálně 30 ks měsíčně – nejvýše do 900 Kč,
* sáčky sběrné urinální – maximálně 10 ks měsíčně – nejvýše do 600 Kč,
* svorka inkontinenční pro muže – maximálně 2 ks ročně.

3. stupeň

* kalhotky plenkové – maximálně 150 ks měsíčně – nejvýše do 1400 Kč,
* kondomy urinální – maximálně 30 ks měsíčně – nejvýše do 900 Kč,
* sáčky sběrné urinální – maximálně 10 ks měsíčně – nejvýše do 600 Kč,
* svorka inkontinenční pro muže – maximálně 2 ks ročně.

Fixační kalhotky (tj. fixace absorpčních prostředků pro inkontinenci) je možné předepsat, pokud pacient používá vložky nebo absorpční pleny, maximálně 24 kusů ročně nejvýše do 190 Kč.
Podložky absorpční lze předepsat pouze inkontinentním pojištěncům, u kterých je rozumné, pro regeneraci pokožky, kombinovat vložky nebo vložné pleny s podložkami, kde jejich úhrada musí být součástí finančního limitu pro 1. nebo 2. stupeň. U 3. stupně, tedy u těžkých případů inkontinence, případně inkontinence spojené s retencí stolice, slouží jako duplicitní ochrana pacienta a je možné je předepsat nad finanční limit kalhotek s úhradou 75 % a omezením do 60 kusů na měsíc.

Pro předpis poukazu pro inkontinentního pojištěnce platí:

1. na poukazu může být předepsán pouze jeden druh absorpční pomůcky pro inkontinenci s využitím možnosti předepsání více poukazů,
2. pro předpis je směrodatný údaj o stupni inkontinence v návaznosti na finanční limit,
3. u 1. a 2. stupně je možno využít kombinaci vložek a vložných plen a stejně tak u 2. a 3. stupně lze kombinovat vložné pleny a kalhotky pro denní a noční období v možném dvou- nebo tříměsíčním preskripčním období. To znamená, že pacient může být přes den zařazen do 2. stupně a využívat vložné pleny a v noci využít plenkové kalhotky, které jsou zařazeny ve 3. stupni,
4. savé pomůcky, tedy vložky, vložné pleny a kalhotky absorpční by neměly být zavedeny na těle pacienta z hygienických důvodů déle než 8 hodin,
5. v žádném případě nesmí dojít k překročení limitu stanoveného pro dané stupně,
6. o vystavení poukazu musí být proveden záznam v dokumentaci pojištěnce s uvedením stupně patologické inkontinence a údaj o množství předepsaných pomůcek.
(citováno z: http://www.vzp.cz/cms/internet/ cz/Lekari/Ciselniky/630/Zdravotnicke-prostredky/podskupiny.html)

Kazuistika 1

Pacient K. P. (1975–2009)
Dg: Primárně maligní melanom v oblasti, metastazování v rámci celého těla; do domácí péče byl pacient propuštěn s obrovským lymfedémem v oblasti třísel a varlat (velikost jako fotbalový míč), nádor na tlustém střevě.
Medikace: Durogesic 150 mg 1krát/72 h, Novalgin 1 amp i. m. při teplotách, Nutridrink.
Pacienta jsme převzali do mobilní hospicové péče z důvodu ukončené onkologické léčby pro vyčerpání možností léčby. Při propuštění z Masarykova onkologického ústavu byli pacient i jeho rodina informováni o zdravotním stavu a nepříznivé prognóze onemocnění. Všichni si však přáli, aby pan K. P. mohl zbytek svého života strávit doma mezi svými blízkými. Péči jsme zaměřili na léčbu bolesti a zachování důstojného života – tak, aby se pacient cítil dobře. Obstarali jsme elektrické polohovací lůžko a další polohovací pomůcky, edukaci zajistily sestry mobilní hospicové péče.

U pacienta jsme vzhledem k jeho vážnému zdravotnímu stavu a omezení pohyblivosti používaly tyto pomůcky: podložka pro inkontinentní, plenkové kalhotky pro dospělé s křídly (přes břicho jsme je nezapínaly, vzhledem k tomu, že pacient močil minimálně, ale moč unikala v malém množství kontinuálně). Hygienická péče byla prováděna podle potřeby pacienta, používali jsme hygienické prostředky pro děti, protože pan K. P. měl velice citlivou pokožku a výrobky pro děti dobře snášel. Ošetřovatelskou péči jsme pacientovi poskytovali 7 dní a za tuto dobu nevznikly žádné kožní defekty (dekubity, opruzeniny).

Kazuistika 2

Pacientka Z. L. (*1929)
Dg: Zlomenina krčku kosti stehenní bez operačního řešení vzhledem k věku a zdravotnímu stavu pacientky, stav po cévní mozkové příhodě, pravostranná paréza HK a DK.
Medikace: Kalicor, Anopyrin, Tramal gtt. podle potřeby, Dolgit krém lokálně.
Paní Z. L. byla po ukončení hospitalizace a propuštění do domácího ošetřování zcela odkázána na péči druhé osoby, s výrazně omezenou pohyblivostí, nekomunikovala. Manžel paní Z. L. nebyl schopen péči zajistit, proto ji zajišťovala dcera. Spolupráce s rodinou byla výborná. Pacientka měla zapůjčeno polohovací lůžko k usnadnění péče o pacientku, zajištěnou ošetřovatelskou péči – pasivní ošetřovatelskou rehabilitaci a pečovatelskou službu. Možnost polohování byla u pacientky velmi omezená, vzhledem ke zlomenině krčku kosti stehenní na PDK. K řešení inkontinence jsme používali podložky pro inkontinentní a plenkové kalhotky s křídly. Hygienickou péči jsme zaměřili na prevenci vzniku kožních defektů (používání ochranných krémů a vhodné kosmetiky). Pacientku jsme měli v péči 2 měsíce, bez vzniku kožních defektů.

Kazustika 3

Pacientka A. H. (*1931)
Dg: Alzheimerova choroba, mírné otoky dolních končetin nejasné etiologie, hypertenze.
Medikace: Aricept, Lokren, Kalicor.
Paní A. H. byla zcela závislá na druhé osobě, převážně se o ni staral manžel. Dobře reagovala na slovní pokyny, snažila se pomoci při manipulaci. Zpočátku byla paní A. H. zcela bez problémů, neměla úniky moči ani stolice, s dopomocí došla na toaletu. Po 14 dnech péče se u pacientky zvýraznily otoky dolních končetin, proto jsme informovali praktického lékaře, který naordinoval Furoresee. Pacientka léčbu špatně tolerovala, po nasazení medikace došlo ke kontinuálnímu úniku moči i stolice. Pacientka i její rodina tuto skutečnost velice špatně snášeli. U paní A. H. jsme vyzkoušeli plenkové kalhotky Pants od firmy Tena, které jí vyhovovaly, cítila se v nich dobře – jako v klasickém spodním prádle. Z důvodu zhoršení zdravotního stavu však bylo nutno pacientku hospitalizovat na interním oddělení.

Závěr

Poslední uvedená kazuistika slouží jako příklad, že inkontinence nepřichází pouze plíživě a pozvolna, ale může se objevit ze dne na den. Na závěr bych chtěla zdůraznit, že u pacientů trpících inkontinencí je velice důležitá spolupráce s rodinou, která poskytuje péči v době, kdy u pacienta není přítomna sestra nebo pečovatelka. Díky dobré spolupráci se redukují problémy související s únikem moči či stolice, jako je vznik dekubitů a opruzenin při nedostatečné péči.


O autorovi: Eva Lenochová, Oblastní charita Rajhrad, Charitní ošetřovatelská péče (eva.lenochova@caritas.cz)

Ohodnoťte tento článek!