Inkontinence v praxi v domově se zvláštním režimem

Moudré rumunské přísloví praví: „Chvilka pomoci je lepší než deset dní soucitu.“ Pravdivé, ale v případě problému, jakým inkontinence je, si jej řada pacientů neuvědomuje nebo nepřipouští. Škoda, protože i zde je vždy možné najít nějaké vhodné řešení a vyhnout se zbytečným komplikacím. Vštěpujme proto citlivě svým pacientům motto: „Nebojte se požádat o pomoc, vždy se najde někdo, kdo vám pomůže rád.“


SOUHRN: Inkontinence je samovolný nekontrolovaný únik moči nebo stolice. Téměř vždy vyplývá z aktuálního zdravotního stavu člověka.
Klíčová slova: inkontinence, domov se zvláštním režimem, inkontinenční pomůcky, mikční režim, pitný režim


 

Ženy trpí močovou inkontinencí 2krát více než muži (po porodu, v průběhu menopauzy aj.). Podílí se na tom také struktura močového traktu u žen. Většinou tento problém postihuje starší generaci, ale počátek inkontinence není a priori spjatý s věkem. Je léčena a léčitelná v každém věku, velmi pomáhá i cvičení svalů pánevního dna.

Ve stručnosti shrnuto aneb druhy močové inkontinence v kostce:

* stresová – postihuje lidi v různém věku, mohou s ní mít problémy i mladé ženy (při smíchu, kašli aj.),
* urgentní – hyperaktivní močový měchýř (časté nucení spojené se samovolným únikem moči),
* smíšená
* funkční – nemocný si neuvědomuje potřebu močit (může být po úrazu, po cévní mozkové příhodě nebo trpět Alzheimerovou chorobou či jiným typem demence).

Velké množství pacientů trpících močovou inkontinencí k lékaři nepřijde vůbec, své problémy podceňuje. Ženy trpící stresovou inkontinencí ji považují za normální jev související s „pokročilým“ věkem. Někteří pacienti se za inkontinenci stydí a raději ji lékaři zapřou. Nebo naopak, trpí-li tzv. hyperaktivním močovým měchýřem, přicházejí zcela fyzicky a psychicky vyčerpaní (v důsledku častého nočního buzení) s radou o pomoc.

Dále pak inkontinenci dělíme na stupně podle závažnosti:

* 1. stupeň – lehká inkontinence (používají se vložky, fixační kalhotky),
* 2. stupeň – střední inkontinence (používají se vložné pleny, fixační kalhotky),
* 3. stupeň – těžká inkontinence (plenkové kalhotky a savé podložky do lůžka).

Podle stupně inkontinence pak lékař předepisuje správné množství a druhy inkontinenčních pomůcek.

Domov rodinného typu ČCE Diakonie Opolany je domov se zvláštním režimem, zaměřený na péči o specifickou skupinu klientů, osoby s demencí. V našem domově trpí inkontinencí 1. až 3. stupně všichni uživatelé. Domov je určen pro 10 uživatelů, z toho je 7 žen a 3 jsou muži. Pokoje jsou po 2 a 3 osobách. V praxi, tzn. péči o inkontinentní osoby, je důležité používat správné pomůcky, vhodně zvolit velikost a savost pleny. Důležité je také správné nasazení pleny, čímž je možné předcházet úniku moči, což ve výsledném efektu pro uživatele představuje větší pohodlnost nošení, ochranu a jistotu. Uživatel je pak také klidnější a spokojenější.

Kazuistika

Paní L. (81 let) je u nás v domově rodinného typu přes 2 roky. Má problémy s pamětí – trpí vaskulární demencí I. stupně, farmakoterapeuticky řešeny dg. diabetes mellitus a vysoký tlak. Z dokumentace dále uvádím, že klientka trpí močovou inkontinencí 2. stupně a obezitou. Paní L. je velice komunikativní, téměř vždy dobře naladěná a má ráda společnost. Delší dobu se u ní však již objevuje nechuť navštěvovat toaletu a ohlídat si pravidelné močení. Proto jsme u ní zavedli tzv. mikční režim.

Průběh dne: Paní L. si každé ráno sama sundá noční plenu a jde na denní místnost oblečena, ale bez vložné pleny. Personálu pokaždé tvrdí, že vložnou plenu má. Proto je opravdu vždy nutná kontrola, jelikož si neuvědomuje, že problém, který má, nezpůsobuje potíže pouze jí samotné, ale i společnosti jiných uživatelů. Proto jsme u ní nastolili mikční režim – pravidelné močení maximálně po 2 hodinách, tzn. návštěvy toalety s doprovodem personálu v tomto daném intervalu. Každé ráno odvedeme paní L. z denní místnosti do koupelny, kde provedeme ranní hygienu. Mimo základní mycí prostředky používáme také antibakteriální pěny a speciální krémy na ochranu pokožky – předcházíme opruzeninám a jiným změnám kůže vzniklým působením moči. Dále používáme vložnou plenu. Každé 2 hodiny paní L. pobízíme, aby v doprovodu některého z našich pracovníků navštívila toaletu. Přesvědčit ji je někdy velmi obtížné, protože paní L. sedí v denní místnosti a baví ostatní uživatele svými historkami ze života, a pokud bychom ji tam neodvedli, pak si celé dopoledne nedojde… Sama k tomu říká: „Mně se nechce a jsem taky pohodlná.“

Mikční režim pomůže v nácviku pravidelnosti vyprazdňování i v lepším přijímání v kolektivu eliminací nečekaných „nehod“. V případě paní L. je také velmi důležitý pitný režim, rozložený do přijímání tekutin pravidelně nejméně po 2 hodinách. V našem domově se zvláštním režimem je u všech uživatelů důležité dodržování pitného režimu, protože si sami neuvědomují, kdy naposledy pili, a zároveň mají také sníženou potřebu tekutin (Alzheimerova choroba aj.). Komunikace s paní L. byla v otázkách pravidelné toalety obtížná, argumentovala svou pohodlností, přednost dávala kontaktu s ostatními uživateli a bez dohledu nenavštívila toaletu dlouhé hodiny. Řešením bylo proto nastavení mikčního a pitného režimu.

Paní L. dále podle potřeby měníme přes den vložnou plenu a stále se snažíme ji motivovat k pravidelnému chození na toaletu. Na noc dostává paní L. klasickou savou plenu s vysokou absorpcí. Jak již bylo zmíněno, důležité je správné nasazení pleny tak, aby dobře těsnila a nedocházelo v průběhu spánku k úniku moči mimo plenu. Pro zajištění komfortu a pocitu sucha je navíc možné v lůžku klienta využít také savou podložku, plněnou superabsorbenty, díky kterým se v případě úniku moči v podložce mění tekutina na gel.

Péče o pokožku při inkontinenci

Zvýšenou pozornost je nutné věnovat péči o pokožku, protože i zdravá pokožka se rychle a snadno poškodí působením vlhka např. v křížové oblasti, v tříslech, v oblasti pohlavních orgánů a perinea. Vlhká pokožka je ideálním místem pro růst mikroorganismů. Zároveň se zvyšuje nebezpečí poranění kůže mechanickým třením, působením moči či stolice. Velké riziko vzniká u uživatelů dlouhodobě upoutaných na lůžku, kde hrozí riziko otlaků a pak následně může dojít ke vzniku dekubitů. Proto je velmi důležitá správná hygiena a polohování. V našem domově pečujeme o pokožku klientů pravidelně 2krát denně (v případě potřeby častěji). K šetrnému mytí používáme mycí emulze, čisticí pěny, které zanechávají na pokožce jemný film. Dobré zkušenosti máme také s ochrannými tělovými mléky, speciálními oleji ve spreji. Klientům promazáváme celé tělo krémy při ranní a večerní hygieně a následně podle potřeby ohrožená místa při každé výměně pleny. U ležících uživatelů používáme pro prokrvení zad, horních a dolních končetin Hydrogel, který obsahuje kafr, mentol, extrakt z máty a zlepšuje celkové prokrvení pokožky. Také je nezapomínáme podle jejich potřeb pravidelně polohovat, aby nedocházelo k nežádoucím otlakům kůže a dalším změnám. Ráda bych zdůraznila, že díky této péči zaznamenáváme minimální výskyt opruzenin a proleženin 1.–4. stupně.

Předepisování inkontinenčních pomůcek

Inkontinenční pomůcky u nás předepisuje praktický lékař, jinak je možný předpis i u urologa, gynekologa, neurologa. Inkontinenční pomůcky mohou být předepsány nejvýše na dobu 3 měsíců. Předepisují se podle stupně inkontinence (1., 2., 3. stupeň) a pro každý stupeň je množství pomůcek omezeno. V našem domově nejvíce používáme inkontinenční pomůcky společnosti Hartmann-Rico, Tena, Seni atd. různé velikosti, savosti, a to vždy podle individuálních potřeb našich uživatelů.

Náš personál je průběžně proškolován v krátkodobých i dlouhodobých kurzech, kde mají otázky inkontinence své nezastupitelné místo.


Alice Konyvková Diakonie ČCE – středisko v Libici nad Cidlinou, Domov se zvláštním režimem v Opolanech (Alice. Konyvkova@seznam.cz)

Ohodnoťte tento článek!