Inkontinentní pacient v domácí péči

Neschopnost udržet moč je ve stáří velmi častým problémem, který se nevyhýbá ani pacientům v domácí péči. Pacient si stěžuje na nechtěný únik moči různého stupně. Ve skupině osmdesátiletých a starších je už takto postižena každá druhá žena a každý třetí muž.

Inkontinence moči může být důsledkem řady poruch, úrazů páteře, demence, stavu po CMP, ale dochází k ní i při poškození tkáně močového měchýře následkem cystitidy i skryté, nebo následkem chirurgického výkonu v oblasti pánve, dále v důsledku degenerativních změn v oblasti pánevního dna a podpůrných struktur. Dále ve spojitosti s vyšším věkem, kdy dochází ke změnám ve funkci dolních močových cest. Snižuje se tonus a elasticita močového měchýře zhruba z 550 ml na 350 ml a pocit nucení na moč se dostavuje později. S věkem klesá svalová síla obou svěračů uretry, což zhoršuje schopnost udržet moč.

Dále vzniká močová inkontinence ve spojitosti s vysokým nitrobřišním tlakem způsobeným například obezitou, kýcháním, kašlem apod., dále s neuropatickou poruchou bránící přenosu refl exních impulzů, signalizujících naplnění močového měchýře, ale i s DM a jinými onemocněními.

Typy a příčiny inkontinence moči

Funkční – neschopnost osoby, která obvykle moč udrží, včas dosáhnout toalety (zejména u imobilních, dementních a nesoběstačných pacientů).

Stresová – dochází k úniku malého množství moči za zvýšeného nitrobřišního tlaku, např. při kašli, kýchání či zvednutí těžšího předmětu. Nedostatečná funkce svěračů uretry nestačí zabránit úniku moči.

Urgentní – mimovolní únik moči, k němuž dochází krátce po silném nucení, např. při snížené kapacitě močového měchýře, po chirurgických výkonech v abdominální oblasti.

Reflexní – mimovolní únik moči v částečně odhadnutelných intervalech po naplnění objemu močového měchýře (nejčastěji u poškození tkání měchýře následkem cystitidy) nebo chirurgického výkonu v oblasti pánve. Nemocný si potřebu buď neuvědomuje, nebo to nedokáže sdělit, např. při roztroušené skleróze, demenci, stavech po CMP apod.

Úplná – stav trvalého a nepředvídatelného úniku moči.

Ošetřování pacientů v domácí zdravotní péči

Močová inkontinence je spojena se značnou tělesnou, psychickou a ekonomickou zátěží. U inkontinentních pacientů dochází často ke ztrátě sebeúcty, k rozpakům, k narušení kvality života a společenského styku.

Za své problémy se stydí a nechtějí o nich hovořit. Při péči o pacienty v domácí zdravotní péči podporujeme tělesnou aktivitu, která má pozitivní tonizující vliv na CNS a na uretrální svěrače. Tam, kde se jedná o funkční inkontinenci, tedy neschopnost včas dosáhnout toalety, zajistíme její dostupnost náhradním způsobem, např. použitím přenosných nebo pojízdných toaletních židlí, podložních mís, močových lahví u lůžka. Zaměřujeme se na optimalizaci pitného režimu. Nemocní z obavy před pomočením omezují přísun tekutin.

Nutnost úpravy pitného režimu, kontrola dodržování

Snižování příjmu tekutin je velmi nebezpečné a právě v těchto případech často vede k dehydrataci organismu a následně ke zhoršení prokrvení životně důležitých orgánů a k celkovému zhoršení zdravotního stavu. Pitný režim upravujeme tak, že pacienty vedeme k dostatečnému pití vhodných tekutin, avšak rovnoměrně během celého dne, zamezujeme nárazovému pití většího množství tekutin a pití většího množství tekutin na noc.

Zvýšená péče o pokožku

Dále se zaměřujeme na vhodné ošetření pokožky takto postižených pacientů. S vyšším věkem i s drážděním kůže močí dochází ke snížení adaptability regulačních mechanismů kůže, zpomaluje se obnova buněk, vylučování škodlivých látek a hojení. Dochází k omezení produkce kožního mazu, častým mytím pak i k narušení přirozeného pH kůže, čímž vzniká prostředí pro růst nežádoucích mikroorganismů. Kůže je zarudlá, podrážděná a bolestivá.

Speciální ochranné prostředky

Sestry používají řadu výrobků speciálně určených k hygieně pokožky inkontinentních pacientů, které jsou k pokožce šetrné. Mimoto používáme léčivé masti a pasty (předepisuje lékař), které chrání pokožku před aktivními mechanismy způsobujícími její poškození a před nežádoucími dráždivými účinky moči. Vedle toho je třeba věnovat patřičnou pozornost i výběru správné inkontinenční pomůcky (vložné pleny, plenkové kalhotky, slipové kalhotky apod.). Je třeba přihlédnout k jednoduché manipulaci, vhodnosti použití u mobilních pacientů (nesmí znemožňovat pohyb), ale i k dostatečné absorpci, pohlcení zápachu a zejména k prodyšnosti materiálu. Tyto pomůcky jsou při použití na povrchu suché, tekutina je odváděna do savého jádra, které ji promění v gel. Prodyšná vrstva z netkané textilie umožňuje pokožce volně dýchat.

Použití inkontinenčních pomůcek (vložky, vložné pleny, plenkové kalhotky, slipové kalhotky aj.) je dnes samozřejmostí. V ČR jsou dostupné v dostatečném sortimentu podle velikosti pacienta, jeho mobility a stupně inkontinence. Jsou-li předepsány lékařem, hradí je zdravotní pojišťovny. Závěrem je třeba zdůraznit, že inkontinence moči není projevem stárnutí. Vždy jde o patologický stav, který je nutné u každého jednotlivce vhodným způsobem diagnostikovat a léčit. Je však třeba pamatovat na to, že používání inkontinenčních pomůcek je léčbou pouze symptomatickou a nelze jimi diagnostiku a léčbu nahradit. Pokud pacient trpí močovou inkontinencí, měl by navštívit svého obvodního (praktického) lékaře, který jej odešle k odbornému vyšetření (nejčastěji urologovi a gynekologovi) a ke stanovení nejvhodnějšího způsobu léčby.

LITERATURA
Doenges, M. E., Moorhouse, M. F. : Kapesní průvodce zdravotní sestry. Praha, Grada, Avicenum a ČAS, 2001. Horčička, L..: Inkontinence moči ve všeobecné gynekologické ambulanci. Lékařské listy, příl. Zdravotnictví a medicína, 5/2006, s. 6-9. Vokurka, M., Hugo, J.: Praktický slovník medicíny. Praha, Maxdorf, 1998.

SOUHRN

Zejména u žen je incidence inkontinence moči vysoká. Potíže má každá druhá žena, v mladším věku jí trpí do 5 % žen, po 65. roce života dochází k dramatickému nárůstu u obou pohlaví, kdy inkontinencí trpí téměř 20 % osob, více opět u žen.

SUMMARY

The occurrence of urinary incontinence is high especially in women. Every second woman has problems during her lifetime. In younger age up to 5 % suffer from it, after reaching 65 years there is a dramatic increase of incontinence in both men and women, up to 20 % of the population.


O autorovi: Ivana Löfflerová Domácí zdravotní péče Geria, s. r. o. Praha (geria@geria.cz)

Ohodnoťte tento článek!