Inkontinentní žena v péči porodní asistentky

Inkontinence moči patří mezi závažné a hlavně časté chorobné stavy, se kterými se ambulantní lékaři i sestry setkávají. Odhadem až 50 % žen udává občasnou inkontinenci, která je pro ženu jak hygienický, tak i sociální problém…

Inkontinence moči patří mezi závažné a hlavně časté chorobné stavy, se kterými se ambulantní lékaři i sestry setkávají. Odhadem až 50 % žen udává občasnou inkontinenci, která je pro ženu jak hygienický, tak i sociální problém. Inkontinence je samovolný a nechtěný únik moči způsobený ochabováním svalstva dna pánevního nebo nedostatečností závěsného aparátu dělohy.

Foto Vladimír Brada

Neutrální inkontinence se dělí na:

urgentní

stresovou

smíšenou

neurogenní

reflexní

paradoxní

Urgentní inkontinence moči je únik moči po nucení, kterému žena musí vyhovět. Ne vždy známe příčinu. Pokud ji známe (např. zánět atrofie urotelu), po odstranění příčiny ustoupí.

Stresová inkontinence moči (GSI) je pasivní únik moči uretrou jako následek zvýšení intrabdominálního tlaku. Léčbu GSI, se kterou se nejčastěji setkáváme, je možno rozdělit na operační a konzervativní. Za posledních deset let byly vyvinuty moderní operační postupy. (Např. TVT: Tension – Free – Vaginal Tape, poševní páska bez napětí). Ale bohužel ani ony nepřinesou vždy žádaný efekt. Právě proto by hlavně porodní asistentky neměly zapomínat na často nedoceněnou speciální léčebnou gymnastiku.

Konzervativní léčebné metody

Uvolněné svaly dna pánevního hrají svou roli ve vzniku stresové GSI. K ochablosti svalů dochází následkem těžkých porodů, nedostatečné rekonvalescence po porodu a šestinedělí, stejně jako těžké fyzické práce. Právě léčebná gymnastika je vhodný prostředek na posílení svalů dna pánevního. Už před 40 lety Arnold Kegel publikoval svoji práci o programu cvičení svalstva dna pánevního, kde uvádí 80% úspěšnost.

Velmi důležité pro tuto konzervativní léčbu je individuální přístup k pacientce. Soubor cviků je nutno sestavit s ohledem na věk pacientky, její tělesnou váhu, ostatní nemoci (např. chronický kašel) a výsledek měření funkce pubokokoygeálního svalu. Přesnější měření, než je „prst“ u A. Kegela, umožňuje přístroj opatřený sondou citlivou na vztlak. Na světelně i zvukově označené 10číselné stupnici zjistíme činnosti pubokokoygeálního svalu objektivněji. I pro pacientku je inspirující, když po 3měsíčním cvičení zaznamená sluchově úspěch (např. z č. 3 na č. 6 stupnice).

Každý den každou gynekologickou ambulancí procházejí ženy s tímto problémem. Pomoci jim můžeme jenom týmovou prací. Tady má sestra svoje nezastupitelné místo. Lékař diagnostikuje, léčí, operuje. Edukace a cvičení by měly předcházet skalpelu. To je naše práce a poslání.

Darina Kopřivová,

vedoucí sestra POMAD

Ohodnoťte tento článek!