Inovativní projekt ve výuce sester

Celoživotní vzdělávání se stalo součástí života všech nelékařských pracovníků. Tuto povinnost už nechápeme jen jako nutnost, ale i jako společenské setkání, kde se potkáte s odborníky z jiných oborů. Nebo se sejdete s odborníky působícími ve stejném oboru, ale na jiném pracovišti. Tím nám vzdělávání slouží k výměně informací a k získání znalostí a orientaci v novinkách. Přesto se nám ženám ke skloubení pracovního a rodinného života přidala vzdělávací aktivita, pro kterou už mnohdy nemáme ani zlomek času.

Výzkumná šetření na téma celoživotní vzdělávání sester a porodních asistentek přinesla mnoho zajímavých informací. Respondentky uváděly, že je vzdělávání baví, že akce považují za kvalitní a přínosné. Jako negativum se objevovala nedostupnost těchto akcí. Šlo o nedostupnost lokální, časovou i finanční. Tyto překážky sestrám a dalším nelékařským pracovníkům znesnadňují přístup ke vzdělávacím aktivitám. Pokud pracujete ve velkých městech, v nemocničních zařízeních, která aktivně organizují vzdělávací přednášky či semináře pro své zaměstnance, nemáte s lokální dostupností žádný problém. Jestliže ale pracujete na menších pracovištích, v odlehlých částech republiky, je pro vás návštěva takové akce více než náročná. Co pro to můžeme udělat? Jak předejít problémům a přizpůsobit vzdělávání tak, aby bylo dostupné pro všechny zdravotníky? V současné době rozjíždí IPVZ, společně s neziskovou organizací Seppia, inovativní on-line kurzy, které jsou podporovány z individuálního projektu OP LZZ Prohlubování a zvyšování úrovně odborných znalostí nelékařských zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků ve zdravotnictví se zaměřením na odborné profesní vzdělávání a vzdělávání v manažerských dovednostech (číslo projektu CZ.1.04/1.1.00/46.00001), jehož realizátorem je Ministerstvo zdravotnictví ČR. Kurzy jsou celé realizovány on-line, a tedy dostupné pro všechny, kteří mají přístup k internetové síti. Pozor, nejde však o e-learning. Všechny on-line přednášky jsou realizovány naživo. Lektor komunikuje se svými studenty stejně jako v posluchárně, pouze každý sedí doma u svého počítače.

Inovativní on-line vzdělávání

Tato novinka ve vzdělávání nabízí přednášky ve virtuálním prostředí. Toto prostředí není technicky náročné pro posluchače a vyžaduje minimální technické (IT) dovednosti studenta. Stačí, když si místo televize večer zapnete počítač a zúčastníte se přednášky. On-line prostředí nabízí mnoho interaktivních prvků a snadno zapojí posluchače do přednášky. Po celou dobu posluchač vidí přednášejícího a jeho prezentaci stejně jako při frontální výuce, pouze vyučující nevidí své studenty. Studenti však nejsou pasivní. Po celou dobu je jim přístupný chat (okénko pro psaní), do kterého píšou své dotazy, náměty a odpovědi na otázky lektora. Další možností je využití emotikonů, jednoduchých obrázků, kterými posluchač rychle vyjádří svůj názor. Mezi tyto obrázky – piktogramy patří značka pro vyvolání, obrázek pro souhlas či nesouhlas s tvrzením učitele, dále pak značka pro ohlášení přítomnosti či krátké nepřítomnosti v učebně a pro nás maminky je zde značka „ruší mě dítě“, kterou často využívají maminky s dětmi na klínech. Vyučující může během přednášky studenta vyvolat přímo do živého vstupu, pokud to technické vybavení studenta a student sám dovolí. Během výuky vyučující přednáší pomocí prezentace, může využít fotografií, videí či obrázků a může kreslit či použít ukazovátko. Velmi rychlá zpětná vazba je funkce hlasování, kdy student volí odpověď na dotaz vyučujícího a okamžitě se zobrazí graf s odpověďmi celé třídy. Takto si vyučující ověří, zda posluchači rozumějí jeho výkladu.

Výhody on-line výuky

Jaké jsou tedy výhody vzdělávání se on-line? Nemusíte nikam jezdit, vzděláváte se v pohodlí svého domova a šetříte čas, který by byl potřeba pro přemísťování na vzdálená místa. Pokud necestujete, šetříte i finanční náklady a můžete se účastnit přednášek, které vyučuje lektor z druhého konce republiky. Tento inovační projekt je příležitostí i pro vyučující, kteří stejně jako studenti šetří náklady. Matky nemusejí shánět hlídání, ale učí se, když si jejich děti hrají nebo spí. Pohodlné je, že i když jste v učebně a aktivně se zapojujete do výuky, nemusíte mít na sobě společenské oblečení. Učit se můžete klidně v pyžamu bez make-upu.
Proč on-line?
přednášky NAŽIVO * bez nutnosti cestovat * pro mimopražské ZDARMA díky finanční podpoře Evropského sociálního fondu a rozpočtu ČR * přístupné přes internetovou síť z celé České republiky * přednášející učí z domova – netráví čas na cestách * matky nepotřebují hlídání * dostupné novinky z oboru

Občanské sdružení Seppia

Seppia je občanské sdružení, které se zabývá pomocí a integrací znevýhodněných osob, jako jsou zdravotně handicapované osoby, matky na mateřské dovolené, senioři a osoby pečující o osobu blízkou. Toto sdružení do 30. 6. 2012 realizovalo 70 akreditovaných přednášek. Byl vytvořen dotazník pro hodnocení přednášek studenty. Reagovalo 76 respondentů. Všem respondentům (100 %) on-line výuka vyhovuje. Všichni označili vstup do učebny jako jednoduchý; 80 % dotazovaných je spokojeno s interaktivními prvky v on-line prostředí; 96 % respondentů shledalo toto prostředí inspirativním a 76 % respondentů je spokojeno s přednáškami. Slovní hodnocení: * „skvělý nápad“ * „tato forma tady chyběla“ * „těším se na další přednášky“ * „určitě doporučím kolegyním“ * „forma naprosto vyhovující, na vše se dá reagovat a zapojit se“ * „vyhovuje mi i proto, že mohu být doma a nemusím daleko dojíždět, mohu rovnou sdělit svůj názor“ * „tato forma přednášek tady měla být už dávno pro ty, které mají malé děti, ale i pro ty, které dělají na směny, je to ideální“

Projekt Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ)

Od září 2012 se nelékařští pracovníci mohou zdarma účastnit akreditovaných přednášek. V případě zájmu se uchazeč snadno zaregistruje přes stránky www.seppia.cz a může v současné době absolvovat 9 odborných přednášek na témata: * Psychosociální problémy stomiků * Šikana ve zdravotnictví * Péče o HIV pozitivní pacienty * Komunitní ošetřovatelství * Dětský pacient s ADHD (ADD) * Enkulturace v českém zdravotnictví * Kardiovaskulární prevence a role sestry * Multikulturní ošetřovatelství * Náhlé příhody břišní Každý posluchač, který splní podmínky, získá za absolvování on-line přednášky zdarma certifikát s jedním kreditem. Mezi podmínky patří většinový pracovní poměr mimo hlavní město Praha, docházka a úspěšné složení krátkého závěrečného testu. Těšíme se na vás.

O autorovi| Mgr. Helena Michálková, Ph. D. katedra ošetřovatelství a porodní asistence, Zdravotně sociální fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, o. s. Seppia

Ohodnoťte tento článek!