Instruktáž k péči o jizvy po popálení

Článek pojednává o průběhu léčby pacientů s popáleninami, následné péči o zhojené popálené plochy v domácím prostředí a o důvodu vzniku informační příručky s názvem Péče o jizvy po popálení, určené pro pacienty s tímto traumatem, jejímž obsahem jsou informace o péči o zhojené popáleniny, prevenci a léčbě jizev. Klíčová slova: popálení, stupeň popálení, péče o jizvy

SUMMARY The article describes the treatment of patients with burns, follow up care of the healed areas in the home environment and the reasons for writing the informational booklet “The care of the burn scars” for the burned patients. The content of the booklet are the care about healed burns, prevention and treatment of scars. Key words: burn injury, the degree of burn, care about scars

Instruktáž k péči o jizvy po popálení

Na našem oddělení se setkáváme především s pacienty, kteří utrpěli úraz popálením, poleptáním, omrznutím či úraz elektrickým proudem. O pacienty se staráme od počáteční fáze poranění do úplného zhojení, ať už se jedná o jakýkoli stupeň popálení. Pokud se jedná o I. stupeň popálení, tedy povrchní popáleniny projevující se většinou pouze zarudnutím, řešíme tento problém ambulantně, a především intenzivním chlazením nejméně po dobu prvních 24 hodin od úrazu. Po této době je ve většině případů popálenina již zcela ochlazena a na kůži nezůstávají žádné trvalé viditelné změny. Tito pacienti jsou po nutnou dobu nadále sledováni lékaři v našich ambulancích.

Pacienty se středně těžkou popáleninou, tzn. stupeň II., téměř ve všech případech hospitalizujeme. Druhý stupeň, projevující se zarudnutím s puchýřky, pronikající do hlubších struktur kůže, je léčen konzervativně a není zapotřebí chirurgické léčby. Těžké popáleniny, tzn. III. stupeň, se vždy léčí chirurgicky, a to nejčastěji tzv. autotransplantací – část zdravé kůže se odebere z mateřského místa pacienta a přenese na připravený defekt. Pokud je pacient popálen na více než 15 % těla, je hospitalizován podle aktuálních možností na JIP. Také velice záleží na lokalizaci a rozsahu popálené plochy.

Pacienty po ukončení hospitalizace propouštíme do domácí péče, nejlépe se zcela zhojenými plochami. Při propuštění všechny pacienty instruujeme o tom, jak se správně starat o zhojené popálené plochy. Většina pacientů si však ne vždy tyto informace zcela a správně zapamatuje, ať už z důvodu stresu či jiných myšlenek při propouštění. Tento fakt nás vedl k tomu, že jsme všechny důležité informace sepsali. Každý propuštěný pacient od nás k propouštěcí zprávě dostává i novou příručku s názvem Péče o jizvy po popálení, kterou vypracovali lékaři a specialisté z naší kliniky. Tato příručka se věnuje péči o zhojené popáleniny, prevenci a léčbě jizev. Slouží všem pacientům k minimalizaci následků po popálení. V příručce se mimo jiné dozvědí, že je třeba se vyvarovat mechanického poškození jizev, aby nedošlo k odření, snižuje se tak riziko infekce.

Dále jak dbát na správnou hygienu kůže – zhojenou plochu mýt nedráždivými mýdly a gely s kyselým pH (3 až 5,5), nejlépe však pouze čistou vodou. Zhojená místa promazávat indiferentními (nedráždivými) krémy bez přísad, mastnými krémy (modrá indulona, nesolené sádlo) tak často, aby zhojená kůže zůstala vláčná (nevysušila se). Jak správně provádět tlakové masáže – při promazávání působit tlakem na zhojenou kůži. Jakým způsobem mají správně rehabilitovat, popřípadě docházet pravidelně na rehabilitace. Také je v příručce zdůrazněna důležitost nosit speciální elastické návleky – jako prevence hypertrofických jizev (pasivní masáž), návleky pravidelně prát (prevence infekce), návleky je třeba nosit nejlépe 23 hodin. Neslunit se – zhojené plochy nevystavovat zhruba 1 až 2 roky přímému slunci nebo používat krémy s vysokým ochranným faktorem 50 a výše. Krém je vhodné nanášet častěji. Nosit volné oblečení, pokud možno pouze z čisté bavlny, která plochy nedráždí.
Pokud pacient zdárně spolupracuje s odborníky z naší kliniky a praktickým lékařem, může velkou měrou přispět ke zdárnému a optimálnímu doléčení svého poranění. Nyní už záleží na každém jedinci zvlášť, jak svědomitě se k tomuto problému postaví.


O autorovi: Anežka Kornellyová, Marcela Straková, Intermediální péče, Klinika popálenin a rekonstrukční chirurgie, FN Brno-Bohunice (Kornellyova.a@seznam.cz, mnohelova@seznam.cz)

Ohodnoťte tento článek!