Instrumentářky v Brně

Již IX. ročník Kongresu společnosti instrumentářek se uskutečnil ve dnech 22. – 23. listopadu 2004 v brněnském hotelu Voroněž.

Odborné přednášky, které zde zazněly, najdete na internetových stránkách www.instrumentarky.cz. Tak jako v uplynulých letech byly zde vyhlášeny nejlepší přednášky odborného programu. Ošetřovatelský proces, který je na operačních sálech pojmem prozatím vzdáleným (alespoň v ucelené podobě) by měl být pro perioperační sestry v současné době výzvou. S ohledem na aktuální potřebu sesterských kompetencí odborná komise zhodnotila přednášející takto: 1. místo Bc. Taťana Srpová z Tábora s výsledky výzkumu věnovaného ošetřovatelskému procesu na operačních sálech. Na 2. místě skončila Iva Kvapilová z Liberce s přednáškou nazvanou Osteosyntéza dlouhých kostí včera, dnes a zítra. Důsledně se držela sesterských kompetencí i třetí oceněná přednáška, Naděždy Zachové z Prahy, která byla věnována implantacím stimulátoru vagového nervu u léčby farmakorezistentní epilepsie. Všechny oceněné přednášky budou publikovány v příloze Instrumentářka, která vyjde v letošním roce jako příloha časopisu Sestra.

Ohodnoťte tento článek!