Intenzivní péče o pacienta po závažné operaci na ARO

Pacient P. Č., 42 let, přijat do nemocnice po pádu z asi metrové výšky, narazil si levou stranu hrudníku a břicha o kovovou traverzu.

Rodinná anamnéza: negativní Osobní anamnéza: stav po úrazu a operaci třetího prstu levé HK Stav při přijetí: opocený, naříkající muž při vědomí, orientovaný, spolupracuje, kůže bledá. Hrudník souměrný, výrazná palpační bolestivost v oblasti levé poloviny hrudníku, vyšetřením zjištěna zlomenina devátého až jedenáctého žebra. Při dechu mírná krepitace, dýchání vlevo mírně oslabené, vpravo čisté. Srdeční akce pravidelná, ozvy ohraničené. Břicho pacient zatíná, není schopen se položit. Přijímací diagnóza hlavní: poranění nitrobřišních orgánů, poranění sleziny Přijímací diagnóza vedlejší: zlomeniny žeber

Průběh hospitalizace

Pacient přijat pro trauma levé části hrudníku. Diagnostikována fraktura devátého až jedenáctého žebra l. sin. a pro rychle se rozvíjející hemoperitoneum provedena operační revize s nálezem krvácející poškozené sleziny, provedena splenektomie. Během několika hodin byla nutná opětovná revize pro trvající krvácení do dutiny břišní, zjištěno uvolnění venózní ligatury, proto v místě ošetřeno dvakrát podvazem na peánu, koagulace drobného krvácení. Dále již bez krvácejících komplikací. Pacient reaguje hemoragickým šokem, který byl zvládnut převody tekutin. Během 24 hodin od operace se rozvíjí respirační insuř cience na podkladě kontuze a infektu levé a později i pravé plíce. Nasazena antibiotika.

Pacient zaintubován, nechán na řízené ventilaci, kanylace Swanův-Ganzův (plovoucí) katétr cestou vena subclavia l. dx., kanylace arteria radialis l. sin. Hemodynamicky sledován, výrazná vazodilatace, přidány katecholaminy. Postupná stabilizace oběhu a snižování katecholaminové podpory, stále na ventilační podpoře. Břicho je v pořádku, nepatrný odpad ze sondy, zahájeno krmení. Při imunologickém vyšetření zjištěn deř cit buněčné imunity a gamaglobulinů. Po konzultaci s imunologem podány imunopreparáty (Endobulin, Immodin). Pacient delší dobu ponechán na ventilátoru, postupně se lepší stav plic, je odpojen od ventilátoru. Zpočátku pasivní rehabilitace a polohování, později aktivní rhb.

Ošetřovatelská diagnóza 6. pooperační den

Neschopnost udržet spontánní ventilaci plic v důsledku závažnosti stavu a traumatologického poškození plic Plán: sledovat kvalitu a kvantitu dýchání, sledovat barvu kůže Realizace: pacient zaintubovaný, na ventilátoru ADULT-STAR na řízené ventilaci Hodnocení: nemocný dýchá v souladu s ventilátorem, nejsou známky cyanózy

Vysychání rohovky v důsledku nezavírání víček Plán: proplachy borovou vodou, aplikace kapek a mastiRealizace: proplachy borovou vodou po třech hodinách; aplikace kapek Ophthalmo-Septonex po třech hodinách; aplikace masti Ophthalmo-Azulen po třech hodinách Hodnocení: oči bez sekrece a zarudnutí Možnost vzniku dekubitu v důsledku tlaku sondy Plán: polohování, sondy Realizace: po odstranění zbytku náplasti benzinem, změna polohy sondy po 24 hodinách a přelepení novou náplastí, odsávání hlenů z dutiny nosní, vytírání dutiny nosní štětičkami Hodnocení: nos čistý, bez dekubitu

Možnost vzniku dekubitu v důsledku tlaku endotracheální kanyly Plán: polohování endotracheální kanylyRealizace: odstranění zbytku náplasti benzinem, kanyla napolohována a přelepena po 24 hodinách Hodnocení: kanyla napolohována, ústa bez dekubitu

Riziko vzniku infekce endotracheální kanylou Plán: odsávání a lavážování, poklepové masáže Realizace: sterilní jednorázové odsávání a lavážování podle potřeby, poklepové masáže, výměna bakteriálních filtrů po 24 hodináchHodnocení: z endotracheální kanyly odsáváno nažloutlé sputum, bakteriální filtr vyměněn Suchost v ústech z důvodu neschopnosti přijímat tekutiny per os Plán: vytírání dutiny ústní Realizace: odsávání hlenů z dutiny ústní, vytírání dutiny ústní Stopanginem a heřmánkem; rty natírány kalciovou mastí Hodnocení: z úst odsáto malé množství slin, jazyk bez povlaku, rty bez patologických změn

Neschopnost přijímat potravu v důsledku závažnosti stavu Plán: krmení sondou podle rozpisu lékaře Realizace: nemocný krmen do sondy Nutrisonem 20 ml/h Hodnocení: sonda bere potravu, bez odpadu

Riziko vniku infekce do organismu v důsledku poruchy kožní integrity po kanylaci žil Plán: sledovat průchodnost a okolí kanylace žil Realizace: odstranění náplasti, dezinfekce Betadine, přiloženo sterilní krytí Hodnocení: Swanův-Ganzův katétr a kanylace arteria radialis průchodné, okolí klidné, bez zarudnutí Riziko vniku infekce do organismu operační ránou Plán: sledovat ránu a okolí, sledovat množství sekretu z rány Realizace: rána dezinř kována Betadine a přiloženo sterilní krytí Hodnocení: rána mírně prosáklá, z drénu odchází serózní odpad

Zácpa z důvodu imobility Plán: sledovat častost vyprazdňování, množství a konzistenci stolice Realizace: ráno dostal glycerinový čípek Hodnocení: dnes stolice nebyla, zítra ráno podat nálev

Riziko vniku infekce v důsledku zavedeného močového katétru. Plán: sledovat okolí genitálií, množství moče Realizace: umývání genitálií a katétru, přetažení předkožky Hodnocení: nedošlo k zánětlivým projevům, močí dostatečně

Riziko vzniku dekubitů z důvodu pacientovy imobility Plán: polohovat po 3 hodinách, pasivní rehabilitace sestrouRealizace: nemocný uložen na resuscitačním lůžku s antidekubitní matrací, polohován po 3 hodinách na boky s vypodložením končetin Hodnocení: pasivně cvičil s fyzioterapeutkou, polohování snášel dobře, predilekční místa bez dekubitů

Neschopnost hygienické péče vzhledem k závažnosti stavu Plán: celková koupel na lůžku, sledovat stav kůžeRealizace: celková koupel na lůžku, uši vyčištěny štětičkou, vousy oholeny, nehty ostříhány, ruce namazány krémem, záda namasírována kafrem Hodnocení: kůže čistá, na zádech na pravé lopatce je malá oděrka, ošetřena Menalindem, podpaží a třísla promazána olivovým olejem

Deficit sociálního kontaktu v důsledku odloučení od rodinného prostředí Plán: při výkonech kontakt a komunikace s nemocným, umožnění kontaktu s rodinnými příslušníky, sledovat psychický stav nemocného Realizace: při výkonech jsem dbala na stálé udržování slovního kontaktu Hodnocení: odpoledne měl návštěvu, vzhledem k tlumení nemocného nelze hodnotit jeho psychický stav

Závěr

Pacient byl 34. pooperační den propuštěn v dobrém stavu do domácího ošetřování. Bylo mu doporučeno postupně zvyšovat fyzickou zátěž, další medikace netřeba. Po měsíci je nemocný přijat na naše oddělení pro opakované stavy akutní dechové tísně spojené s inspiračním stridorem. Při fibrobronchoskopii byla potvrzena postintubační stenóza v oblasti hrtanu. Pro nebezpečí akutní asfyxie v rámci možného edému byly zajištěny dýchací cesty tenkou endotracheální kanylou a pacient po telefonické konzultaci přeložen na oddělení ORL FN BrnoBohunice.


SOUHRN

Kazuistika pacienta pro úrazu hrudníku a břicha s následnou splenektomií a respirační insuficiencí. Příspěvek je zaměřen na ošetřovatelský proces.

SUMMARY

The article presents a case study of a patient after chest and abdominal injury with subsequent spleen removal and respiratory insufficiency. The focus of the article is the nursing process.


O autorovi: Marie Popelková, Nemocnice Ivančice, příspěvková organizace (m.popelkova@email.cz)

Intenzivní péče o pacienta po závažné operaci na ARO
Ohodnoťte tento článek!
5 (100%) 1 hlas/ů