Interfab/HealthCare 2000, Norimberk

Od 16. do 19. května se všichni, kteří znamenají něco v oblasti nemocniční péče a rehabilitace, setkají na Interfab/HealthCare 2000 na Výstavišti v No-rimberku. Obsahem vele-tržního dění je prezentace produktů a služeb, diskuse na aktuální témata zdravotnické politiky, výměna odborných názorů mezi průmyslem a uživateli, ale především osobní setkání odborníků z různých oblas-tí zdravotnického ho-spodářství. – red –

Ohodnoťte tento článek!